Cena Jana Evangelisty Purkyně bude udělena prof. Jaroslavu Květinovi

10.05.2017

I v letošním roce se bude konat na zámku v Libochovicích, rodišti Jana Evangelisty Purkyně, tradiční „Purkyňův den“ - v pořadí již 59. Akci pořádá předsednictvo České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Při této příležitosti je slavnostně předáváno nejvyšší vyznamenání ČLS JEP, Cena J. E. Purkyně. Cena je udělována za mimořádné zásluhy o rozvoj oboru a za celoživotní vědeckou tvorbu.

Z rukou předsedy ČLS JEP, prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., cenu převezme dne 23. 5. 2017 pan prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc., dr.h.c., FCMA. Profesor Jaroslav Květina je zakladatelem a prvním děkanem Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Zdroj: www.cls.cz

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS