Získejte titul Ph.D. - spojení farmacie, chemie a biomedicíny Vám umožní vybrat si

18.03.2016

Našli jste zalíbení ve farmacii, chemii, biologii nebo biomedicíně? Chcete dosáhnout nejvyššího vědeckého stupně, dosažitelného na univerzitě? Jste-li absolventy magisterského studia, pak neváhejte a nepropásněte životní příležitost svého profesního i osobního rozvoje.

Pojďte studovat doktorský studijní program na Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy. Čeká tu na Vás tým špičkových odborníků, kteří Vám pomohou zapojit se do vědeckého dění téměř po celém světě. Vaše studium bude založeno na individuálně vedeném výzkumu a studiu. V rámci vědecké práce se budete moci začlenit do týmů, pracujících na slušně honorovaných projektech. Po úspěšném absolvování studia bude Vaše jméno zdobit prestižní titul Ph.D.

Co je k dosažení tohoto cíle zapotřebí nyní udělat? Do 30. 4. 2016 vyplňte elektronickou přihlášku k doktorskému studiu na Farmaceutické fakultě UK. Více informací na www.faf.cuni.cz/PhD

Jak hodnotí doktorské studium jeho absolventka Mgr. Zuzana Ptáčková, Ph.D.?

Absolventka Mgr. Zuzana Ptáčková, Ph.D. "Doktorské studium na Katedře farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty UK pro mě znamenalo velkou životní zkušenost a bylo mi přínosem v mnoha ohledech. Během studia jsem měla možnost věnovat se atraktivnímu a perspektivnímu tématu, jakým je studium distribuce léčiv (konkrétně antivirotik) mezi matkou a plodem v průběhu těhotenství. Postupně jsem se naučila systematické vědecké práci od fáze plánování experimentů až po jejich interpretaci a prezentaci na řadě konferencí a v renomovaných zahraničních odborných časopisech. Velmi si vážím možnosti učit se od expertů ve svých oborech zde i ve Velké Británii, kde jsem měla příležitost absolvovat studijní stáž. Sama jsem se přesvědčila, že doktorandi naší fakulty mohou být s úspěchem srovnáváni s kolegy z řad prestižních pracovišť v zahraničí. Byla to pro mě radost a zároveň dobrodružství podílet se na řešení daného tématu.

Vedle vlastního odborného růstu pro mě doktorské studium také znamenalo proniknutí do zákulisí farmaceutické vědy (nejen) na naší fakultě a příležitost poznat řadu skvělých lidí a získat mezi nimi nové přátele. Ráda bych všem uchazečům popřála šťastnou ruku při jejich volbě a především dostatek odhodlání a motivace k práci. Největší podíl na tom, jak bude vaše studium vypadat, čím vás obohatí a jak dokážete využít nabízené šance, budete mít právě vy."

 

Autorka textu: Mgr. Dita Dršatová
Fotografie: archív Mgr. Zuzany Ptáčkové, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS