Univerzita Karlova obhájila pozici nejlepší české vysoké školy - farmacie opět na předním místě!

06.04.2016

Patnáct oborů Univerzity Karlovy dosáhlo vynikajícího umístění v mezinárodním srovnání vysokých škol společností Quacquarelli Symonds QS World University Rankings by Subject 2016, jehož výsledky byly zveřejněny 22. března. Stejně jako v minulých dvou letech i letos byla nejlépe hodnocena geografie na Přírodovědecké fakultě UK, jež byla zařazena mezi 100 nejlepších.

Univerzita Karlova náleží pro letošní rok do skupiny nejlepších v oborech anglický jazyk a literatura, historie, lingvistika, moderní jazyky, filozofie (uměnovědné a humanitní obory), informatika (inženýrské a technické obory), biologie, lékařství, farmacie a farmakologie (vědy o živé přírodě a lékařské obory), chemie, geografie, vědy o životním prostředí, matematika, fyzika a astronomie (přírodní vědy), ekonomie a ekonometrie (společenské vědy a management).

Stejně jako v předchozích letech byl i letos nejlépe hodnocen obor geografie, v němž Univerzita Karlova patří mezi sto nejlepších, mezi prvními sto padesáti se umístila v oborech moderní jazyky a filozofie, do dvoustého místa pak v oborech anglický jazyk a literatura, historie, lingvistika, farmacie a farmakologie, matematika a nově také v lékařství.

Britský žebříček QS World University Rankings by Subject, jenž byl vydán již pošesté, v letošním roce v pěti širokých oborových skupinách hodnotil celkem čtyřicet dva vědních oborů, o šest více než v roce předchozím.

Žebříček stejně jako v minulosti hodnotil především reputaci oboru, který je na konkrétní instituci pěstován, a to mezi akademickými pracovníky i zaměstnavateli, a kvalitu výsledků vědecké a tvůrčí práce měřenou prostřednictvím průměrného citačního ohlasu na jednu publikaci a H-indexu. Složení kritérií a jejich vah bylo pro jednotlivé obory různé, aby zohlednilo jejich specifika. Lišil se i počet hodnocených a klasifikovaných institucí dle toho, kolik vysokých škol se daným oborem zabývá a zda splňují minimální kritéria (například počet publikací v daném oboru).

Celkem bylo hodnoceno přibližně dva tisíce sedm set vysokých škol z celého světa, klasifikováno téměř tisíc z nich, v jednotlivých oborech pak byly zveřejněny výsledky padesáti až čtyř set institucí, které dosáhly nejlepších výsledků.

Autor textu: iforum.cuni.cz

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS