Reportáž z kongresu 13th EPSA Autumn Assembly

23.11.2016

Autorem textu je David Suchánek, prezident Spolku českých studentů farmacie.

Na začátku prázdnin jsem se rozhodl, že se již musím zúčastnit nějakého kongresu, ať už IPSF nebo EPSA. Volba padla na 13th EPSA Autumn Assembly, jež se konalo v termínu od 1. do 6. listopadu 2016 v rumunském městě Cluj-Napoca. Kongres se nesl ve jménu Mental health – from substance to society.

S Terezou Červinkovou, naší Viceprezidentkou pro zahraničí, jsem často vedl různé diskuze o náročnosti poslání oficiálního delegáta. Po mnoha pádných argumentech z její strany jsem se rozhodl, že se kongresu zúčastním jako oficiální delegát Spolku českých studentů farmacie, poznám, co tato úloha obnáší.

Přípravy, zařizování, balení

Nevím, čím to bylo způsobeno, ale ještě v půlce října jsem neměl jasnou představu o způsobu, jakým se do Rumunska dostanu. Ostatní už měli koupené letenky, domluvené spolujízdy autem apod. Život mě však naučil, že v takovýchto chvílích je ideálním řešením najít člověka ve stejné situaci.

K mému štěstí se stejným problémem potýkala i Anička Baťková, Student Exchange Officer SČSF. Domluvili jsme se spolu, že naší volbou bude vlak, což absolutně koresponduje s mým životním snem projet se Transsibiřským expresem. Na nádraží jsme si zakoupili lístky na naši 900 km dlouhou pouť, jež měla trvat pouhých 20 hodin s příjemnou 3hodinovou přestávkou na oddych v rumunském městečku Arad mezi 4. a 7. ranní.

Dále jsem se potýkal s balením. S tím ale obvykle problémy nemívám, obvykle mi stačí počet dní, jenž se rovná počtu košil s přibalením jedné košile záložní na počet tří dní, což znamená, že na 6 dní jsem pro jistotu přibalil košile dvě. Skutečný problém však nastal při hledání oblečení v rumunských barvách na tematickou Romanian Night. Vše nakonec vyřešila Lidl igelitka a mohlo se vyrazit.

Příjezd, OD meeting, první dojmy

Po příjezdu, registraci a ubytování v hotelu jsem se zúčastnil OD meetingu, kde se všichni oficiální delegáti navzájem představili a připravili se na General Assembly tak, aby proběhlo hladce a efektivně. Po meetingu následovala Opening Ceremony, jež začínala v budově Farmaceutické fakulty Cluj-Napoca projevem prof. dr. Gianiny Crisan, děkanky Farmaceutické fakulty Cluj-Napoca, Cristiny Dragan, 13th EPSA AA Chairperson a Catariny Nobre, EPSA President 2016-2017. Po slavnostním zahájení jsme se přesunuli do hotelové restaurace na slavnostní raut.

GAGA2SympoziumSympozium3Sympozium2

Sympozium 1

Ve středu 2. listopadu se konalo první sympozium, což je program společný pro všechny účastníky kongresu. Jde o přednášky a debaty s přednášejícími, jež jsou orientovány na téma kongresu Mental health – from substance to society.

Úvodního slova a přednášky se ujala Catarina Nobre, EPSA President 2016-2017, po ní následovala slova Jana De Belie, Vice President of European Affairs 2016-2017. Jan se zmínil nejen o postavení EPSA vůči evropským orgánům a dalším institucím působícím na evropské úrovni v oblasti péče a ochrany veřejného zdraví, ale i o vývoji lékárenství v průběhu posledních cca 60 let, kdy se od individuální přípravy přesunula hlavní náplň práce farmaceuta k dispenzační a konzultační činnosti. Je pravda, že tato skutečnost je prezentována i na přednáškách ze Sociální farmacie, ale v evropském kontextu na mě působila zcela jinak, protože v zemích na západ od nás jsou některé činnosti, o nichž  jen debatujeme, běžnou praxí.

Dále vystoupil Sebastian-Mihai Armean, MD, PhD se svou přednáškou Brain – A Walk to Remeber on Neurotransmitters’ Pathways.  Prezentoval přehled hlavních cest neurotransmiterů a jejich rolí, dále se zaobíral vysvětlováním mechanismů účinku jednotlivých skupin antipsychotik a antidepresiv. Na doktora Armeana navázala prof. Cristina Mogosan, PhD se svou přednáškou na téma Safety issues of medications for mental disorders. První sympozium pak bylo uzavřeno přednáškou Medications and Substance dependence – unlocking the risks and chances for mental health, jež prezentovala Yolita Pavlova z European Patients’ Forum.

Sympozium 2

Čtvrteční sympozium se neslo v lehce jiném duchu než středeční. Těžiště se přesunulo z roviny vědeckého poznání do roviny soft skills a osobních zkušeností speakerů z Velké Británie.

Prvním řečníkem byla Susan Botfield, ředitelka Four Pillars Coaching, s velice zajímavým tématem – Developing and Maintaining a Resilient Mind-Set for Life. Susan Botfield se během svého výstupu zaobírala metodami poznání vlastní mysli a způsobech, jakým možné pěstovat svou vlastní duševní odolnost, jež často může být okolím narušena.

Na Susan Botfield navázala Mrs. Azra Sumar, farmaceutka se specializací na duševní zdraví pracující v Leicestershire Partnership NHS trust, s přednáškou A career in mental health pharmacy. Zde jsem se dozvěděl, že v rámci NHS existuje pojem NMP – Non Medical Prescribing. Jde o zdravotnické pracovníky (farmaceuty, zdravotní sestry etc.), kteří mají po vykonání náležité zkoušky pravomoc předepisovat LP v rámci své získané odbornosti.

Workshops, trainings, Public Health Campaign

Workshops

Tradiční součástí programu kongresů jsou různé workshopy. Já jsem se vzhledem ke své povinné účasti na General Assembly mohl navštívit pouze jeden workshop na téma European Affairs Workshop: How can we, students, raise our voice in Europe?, který vedl Jan De Belie, EPSA Vice President of European Affairs a Maja Šerčić, EPSA Alumni Coordinator. Tento workshop jsem si vybral, protože jsem za SČSF členem EduProf Platform, jež se zabývá vytvářením EPSA Advocacy and Policy. Účastníci tohoto workshopu byli seznámeni se základními fakty ohledně Evropské unie a činností zástupců EPSA v Bruselu.

Trainings

Většina zahraničních studentských organizací se snaží propagovat důležitost soft-skills v životě a praxi, ani EPSA není výjimkou, proto měli účastníci kongresu možnost navštívit množství trainingů. Trénovanými tématy byly – Public Speaking, Storytelling, Cultural Awareness, Networking, Project Management etc.

Public Health Campaign

Public Health Campaigns si obecně kladou za cíl informovat širokou veřejnost s nějakou aktuální zdravotní tématikou. Účastníci, jež se PHC chtěli zúčastnit, byli nejdříve na workshopu Stress and Depression Awareness Campaign poučeni, jak kampaň připravit, jak interagovat s veřejností a byli jim předány informace, jež měli šířit dál.

52nd General Assembly

Kongresu jsem se společně s Terezou Červinkovou zúčastnil jako oficiální delegát Spolku českých studentů farmacie. Naším prvním úkolem před kongresem bylo procházení materiálů a dokumentů z tzv. GA Package, které následně GA probíralo a schvalovalo.

Social Programme

Zatím jsem se zmiňoval pouze o sympoziích, workshopech a dalších edukačních záležitostech, ale studenti se i rádi baví, proto je důležitou součástí kongresů i sociální program.

První večer na nás čekala Opening Ceremony, ve středu následovala Romanian Night, ve čtvrtek International Night, v pátek byla na pořadu party se sportovní tematikou a vše vyvrcholilo během Gala Night, jež v sobotu večer uzavírala celý kongres.

Závěrem

Zde bych chtěl shrnout své pocity z kongresu, jež jsou ve mně do této chvíle dva týdny po návratu, kdy píši tento report. Jsem nesmírně rád, že jsem se po dvou letech aktivní činnosti v SČSF zúčastnil mezinárodního setkání studentů farmacie a musím i přiznat svou lítost nad tím, že jsem této příležitosti nevyužil dříve. Pokud má člověk na kongrese otevřené oči, může si domů, do své organizace i do svého života přivést spoustu znalostí, podnětů, motivace a energie.

Chtěl bych také vyjádřit své poděkování Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy za podporu mé účasti na 13th EPSA Autumn Assembly.

Text: David Suchánek
Fotografie: Mateusz Stajner

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS