Proběhlo Otvírání muzea a LXI. sympozium z dějin farmacie

09.05.2016

České farmaceutické muzeum (ČFM) 30. dubna 2016 v kostele Nejsvětější Trojice Hospitalu Kuks slavnostně zahájilo letošní turistickou sezónu tradičním Otvíráním muzea. Akce se nesla ve slavnostním duchu 20. výročí otevření první části expozice ČFM veřejnosti. Účastníky přivítala vedoucí ČFM Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D., která v úvodním proslovu shrnula významné mezníky v rozvoji muzea, zejména rozšíření expozice Kouzlo apatyky v roce 2001, instalaci mobiliáře pražské Dittrichovy lékárny v roce 2009 a otevření druhé stálé expozice Z apatyky do fabriky v roce 2014. Po zdravici děkana Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a předsedy Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea doc. PharmDr. Tomáše Šimůnka, Ph.D., si hosté vyslechli koncert Královédvorského chrámového sboru a varhaníka Víta Havlíčka a shlédli stálou výstavu Léčba Renčínem, instalovanou v prostorách expozice Z apatyky do fabriky, a dočasnou výstavu Jedovaté rostliny, kterou i ve spolupráci s ČFM připravila Botanická zahrada hl. m. Prahy.

Na Otvírání muzea odpoledne navázalo LXI. sympozium z dějin farmacie, pořádané ve spolupráci se Sekcí dějin farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP. Sympozia, jehož tématem bylo s ohledem na jubileum ČFM farmaceutické muzejnictví, se zúčastnili také odborníci ze Slovenska a Polska. První blok odborného programu zahájil RNDr. Anton Bartunek (Univerzita veterinárního lékařství a farmacie v Košicích) vzpomínkou na nestora československé farmaceutické historiografie doc. RNDr. PhMr. Václava Ruska, CSc., v přednášce Biografia Václava Ruseka, zakladateľa Českého farmaceutického múzea, alebo Náš učiteľ Václav Rusek. Historii varšavského farmaceutického muzea a jeho sbírky představila dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN (Muzeum farmacie mgr Antoniny Leśniewské, Varšava), příspěvkem 30 years of the Warsaw Museum of Pharmacy: history and collections. Slovenské farmaceutické muzejnictví přiblížil příspěvek PaedDr. PhDr. Uršuly Ambrušové, PhD. (Východoslovenské muzeum v Košicích), Zbierkový fond farmácie a expozícia historickej lekárne vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. V přednášce Lékárenské nádoby v nefarmaceutických muzeích v ČR se Robert Jirásek (Premediapharm, s. r. o.) zaměřil zejména na stojatky z pražské lékárny U Zlaté koruny ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.

Druhý blok otevřel příspěvek Mgr. Kateřiny Cichrové (Národní památkový ústav, České Budějovice) Barokní lékárna v Nových Hradech – střípky z historie i restaurování, přibližující úspěšnou záchranu historického lékárenského mobiliáře. Osudy lanškrounské Erxlebenovy lékárny i jejího vybavení osvětlila Bc. Dagmar Tenenková (Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě) v přednášce Problematika roztříštění souboru předmětů pocházejících z lékárny U Milosrdného samaritána v Lanškrouně. Další z polských farmaceutických expozic a její vývoj představil příspěvek Muzeum Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (2007-2016) dr hab. Bożeny Płonky-Syroky, prof. PAN (Farmaceutická fakulta Lékařské univerzity ve Vratislavi). Mgr. Ladislav Svatoš (Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové) svou přednáškou Farmaceutické muzejnictví v českých zemích po 2. světové válce – předchůdci Českého farmaceutického muzea poukázal na dlouhou a nelehkou cestu vedoucí k vybudování stálé farmaceutické expozice v Česku.

Celodenní program Otvírání muzea a LXI. sympozia z dějin farmacie uzavřela komentovaná prohlídka expozice Kouzlo apatyky, při níž hosté ocenili koncepci i realizaci prezentace vývoje farmacie laické i odborné veřejnosti.

1234567891011

Text: PharmDr. Jan Babica, Ph.D.
Fotografie: Mgr. Jiří Kotlář

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS