Odpoledne vědy na Farmaceutické fakultě UK

04.11.2016

K akci Týdne vědy organizovanému Akademií věd ČR se přihlásila, jako aktivní vědecká instituce, pochopitelně i Farmaceutická fakulta UK v Hadci Králové. Na akci, která byla určena pro veřejnost, vystoupili se svými příspěvky 4 vědci-učitelé fakulty, aby populární formou seznámili zájemce se zajímavostmi ze svých oborů.

V tomto roce byly přednášky věnovány dalším tématům, která jsou na fakultě úspěšně řešena. Posluchači se dozvěděli, jak se mají správně stravovat maminky v těhotenství (doc. Hronek), proč je dobré zajišťovat si léky výhradně v lékárnách a proč je nutné poslouchat rady lékárníka (PharmDr. Malý), dozvěděli se zajímavosti a stavbě kůže a co se stane, jestliže dojde k její poruše (doc. Vávrová) a poslední přednáška se zabývala „léčbou světlem“, tedy látkami, které se v organismu aktivují světlem o přesně daných energiích (doc. Zimčík).

7654123

Byli jsme, na rozdíl od minulého roku, velmi mile překvapeni tím, že přednáškového odpoledne se zúčastnila více než stovka posluchačů složených nejen ze studentů fakulty, ale, a z toho máme obzvláště velkou radost, ze studentů hradeckých středních škol, kteří projevili zájem o nové poznatky vědy a neváhali kvůli tomu obětovat své volné odpoledne.

Vedení fakulty děkuje všem přednášejícím, pro které tento typ přednášky znamenal jistě vytržení z exaktního stylu vědeckých publikací a obrátil jejich pozornost spíše k populárnímu výkladu jejich disciplín, ale také organizátorům akce, především Mgr. Sylvě Novotné a Ing. Petře Košťálové, které významně přispěly k hladkému a bezproblémovému průběhu přednáškového odpoledne.

Prezentace z přednášek ke stažení


Text: Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
Fotografie: Mgr. Sylva Novotná

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS