Medaile ČFS za přínos pro rozvoj farmacie udělena profesorům Farmaceutické fakulty UK

20.05.2016

První květnový pátek a sobotu (6. a 7. května 2016) se opět po čtyřech letech konalo v Olomouci Shromáždění členů České farmaceutické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, z. s. (ČFS ČLS JEP).

ČFS si jako odborná společnost sdružující více než 900 členů uvědomuje, že laická i část odborné veřejnosti stále častěji vnímá farmacii jako komerční odvětví a postupně se tak vytrácí povědomí o zdravotnickém charakteru farmacie. ČFS proto v přijatém prohlášení vyzývá odpovědné orgány a instituce k podpoře odborných a etických přístupů v péči o pacienta, posílení role lékárníků a klinických farmaceutů ve zdravotnických týmech, ke změnám ve financování lékárenské péče nebo zachování dostupnosti lékárenské péče.

Kromě prohlášení členů ČFS, vyžádaných odborných sdělení, vystoupení orgánů ČFS a odborných sdělení jednotlivých sekcí ČFS bylo jedním z hlavních vrcholů shromáždění ocenění vynikajících osobností farmacie.

Medaili Eduarda Skarnitzla za celoživotní přínos pro rozvoj farmacie v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání ČFS udělila i dvěma emeritním profesorům Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové prof. RNDr. PhMr. Jaroslavu Květinovi, DrSc., Dr. h. c., a prof. RNDr. PhMr. Janu Solichovi, CSc., dále prof. RNDr. Luďku Jahodářovi, CSc., z Katedry farmaceutické botaniky a ekologie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, a prof. RNDr. Václavu Suchému, DrSc.

Medaili Emila Šedivého za celoživotní přínos farmaceutické praxi ČFS udělila RNDr. PhMr. Elišce Melicharové a RNDr. PhMr. Eugenii Trávníkové.

prof-Dolezal-a-prof-Kvetinaprof-Solich-a-prof-Dolezalprof-Solich-a-prof-VlcekSkarnitzlova-medaile

Text: PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
Fotografie: Mgr. Jiří Kotlář

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS