Cesty farmacie – tentokrát v odvětví klinické farmacie

21.04.2016

V pořadí již druhá debata s absolventy v rámci dlouhodobého projektu pořádaného SČSF Cesty farmacie se v Nové posluchárně Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové uskutečnila ve středu 20. dubna 2016 od 17 hodin. Projekt si dává za cíl ukázat studentům farmacie, kam všude se mohou po absolutoriu dostat, čemu se věnovat, kým se stát. Tentokrát jsme zabrousili do odvětví klinické farmacie.

Po přivítání a úvodním slově prezidenta SČSF proběhlo představení hostů debaty – absolventů naší fakulty a odborníků v oboru klinická farmacie. Pozvání přijali: PharmDr. Šárka Erbanová, klinický farmaceut v Nemocnici Náchod; PharmDr. Martina Maříková, klinický farmaceut z Nemocniční lékárny FNHK; PharmDr. Iva Prokopová, Ph.D. z Oddělení klinické farmacie IKEM v Praze; prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., vedoucí katedry sociální a klinické farmacie na FaF UK v Hradci Králové a klinický farmaceut FNHK. Moderování diskuze se ujal student Petr Domecký.

12

Na počátku byly na přítomné debatující směřovány obecné dotazy týkající se jejich práce a klinické farmacie jako takové. Dozvěděli jsme se tak, že při své práci musí umět skloubit jak samotnou problematiku léčiv s četnými znalostmi patofyziologie, tak i spolupráci nejen s lékaři, ale i zdravotními sestrami, pracovníky laboratoří a dalšími, což jak všechny 3 přítomné dámy přiznaly, je často velice tvrdý oříšek. Všichni debatující se shodli, že pro klinického farmaceuta je stěžejní hlavně komunikace s pacientem, neustále se na svou práci musí připravovat předem, což je pochopitelně časově velice náročné. Všichni 4 kliničtí farmaceuti se rovněž shodli, že je mnohdy velice náročné přesvědčit lékaře o dané intervenci ve farmakoterapii, protože se tak děje zpravidla v časovém presu probíhající vizity. Klinický farmaceut tedy musí mít také schopnosti cíleně, efektivně a ve stručnosti presentovat své názory a doporučení, ale jak poznamenaly přítomné odbornice, v jejich vztahu k lékaři nesmí chybět ani vzájemná úcta, tolerance a pokora.

Dále se debatovalo i o současném stavu klinické farmacie v ČR. Dozvěděli jsme se, že v současnosti se věnuje klinické farmacii cca 44 specialistů a dalších asi 40 je těsně před složením atestace, která je pro výkon funkce klinického farmaceuta nutná. Tito odborníci pracují zejména v krajských a okresních nemocnicích. Přítomnými byly zmíněny i dlouhé hodiny práce u počítače v tomto oboru a připomenuta důležitost a nutnost pečlivého vedení podrobné evidence a dokumentace, a to jak zásahů, tak i duplicit, interakcí atd. Práci klinického farmaceuta však dnes usnadňuje např. farmakokinetický software pro sledování plazmatických koncentrací léčiv. Řeč došla i na pravomoce a odpovědnost těchto specialistů. Klinický farmaceut v rámci konzilia dává doporučení, jak bylo uvedeno Dr. Maříkovou, pokud však již zavede cokoliv do dokumentace, stává se spoluzodpovědným za léčbu a případně vzniklé potíže.

V závěru byl samozřejmě věnován čas dotazům z přítomného publika a na samotný závěr pronesli účastníci debaty svá přání a sny do budoucna pro obor klinické farmacie. Tyto byly u všech velice podobné. Všichni čtyři hosté doufají, jak jsme se dozvěděli, a věří, že toto zajímavé farmaceutické odvětví bude nadále v naší republice vzkvétat a bude o něj větší zájem ze strany nemocnic a pojišťoven.


Autor textu: Jakub Eduard Syřínek
Autor fotografií: David Suchánek

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS