Antibiotická terapie na Nádraží v Hradci Králové

22.11.2016

Již podruhé se studenti naší fakulty zapojili do Antibiotického týdne, který letos proběhl mezi 14. 11. a 20. 11. Akce si dává za cíl upozornit jak veřejnost, tak i lékaře a další odborné pracovníky ve zdravotnictví na problematiku nesprávného užívání antibiotik a s tím spojené ATB rezistence, která se do budoucna může stát těžko řešitelným problémem a představuje tak jednu z největších hrozeb pro společnost 21. století. Organizace celého týdne se zhostil Spolek českých studentů farmacie.

V pondělí 14. 11. 2016 byla pro studenty připravena odborná přednáška na téma Trendy a inovativní přístupy ve vývoji nových léčiv, kterou přednesl prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. Pro část studentů v posluchárně se jednalo o zajímavé rozšíření a doplnění předmětu farmaceutická chemie, ale překvapivě na přednášku dorazilo i mnoho studentů prvního ročníku, kteří tak mohli okusit, co je v budoucím studiu čeká.

ATBtyden-1ATBtyden-4ATBtyden-5

Vrcholem Antibiotického týdne byla osvětová zdravotní kampaň na Hlavním nádraží Hradec Králové, která se konala 16. 11. Zde mohli dobrovolníci z řad studentů uplatnit své znalosti tykající se antibiotické terapie, ale i komunikace s veřejností. Postavili si tedy stánek, kde v průběhu celého dne oslovovali cestující. Snažili se jim předat informace o antibioticích v podobě letáčků, které dodala Česká lékárnická komora, a o CRP testech, jejich užití a významu v diagnostice bakteriálních infekcí. Dále prováděli dotazníkový průzkum, jehož cílem bylo zjistit informovanost veřejnosti o antibioticích a jejich správném užívání. Bylo až zarážející, kolik lidí si myslelo, že antibiotika zabírají na virová onemocnění a tedy si hravě poradí s nachlazením či chřipkou nebo že jejich nesprávné užívání nepředstavuje žádné vážné riziko. Naštěstí naši dobrovolníci vždy vše uvedli na pravou míru. Během dne takto oslovili zhruba tři stovky lidí. Doufejme, že jsme se touto akcí zapsali v myslích veřejnosti jakožto plnohodnotní odborníci v poskytování zdravotní péče a upozornili na to, že se lidé mohou se svými zdravotními problémy obracet i na nás – farmaceuty.

ATBtyden-7ATBtyden-8ATBtyden-9ATBtyden-10ATBtyden-11ATBtyden-12

Za SČSF chci poděkovat profesoru Doležalovi za to, že se zhostil přednášky a dobrovolníkům, kteří se účastnili osvětové akce na nádraží.

Text a fotografie: Josef Kunrt, Spolek českých studentů farmacie

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS