Předání zlaté medaile UK prof. Růžičkovi

07.07.2015

Při příležitosti slavnostního zahájení mezinárodní konference FLOW ANALYSIS XIII dne 6. července 2015, pořádané Farmaceutickou fakultou UK v hotelu Diplomat v Praze, obdržel zlatou medaili Univerzity Karlovy v Praze Prof. RNDr. Jaromír Růžička, Ph.D. Medaili, udělenou jak za jeho význačný příspěvek k rozvoji moderní analytické chemie, tak za jeho významnou podporu růstu mezinárodní prestiže Univerzity Karlovy v Praze a zejména její Farmaceutické fakulty v Hradci Králové (dále jen FaF UK), převzal osobně z rukou rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, Ph.D., MBA, za přítomnosti děkana FaF UK doc. PharmDr. Tomáše Šimůnka, Ph.D.

IMG_4924IMG_4943

Prof. Růžička vystudoval obor analytická chemie na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Po absolutoriu pracoval v letech 1957-1968 jako asistent na Katedře jaderné chemie Fakulty technické a jaderné fyziky ČVUT, kde se věnoval radiochemické analýze. V roce 1968 odešel prof. Růžička do zahraničí, kde do roku 1987 působil na Dánské Technické Univerzitě v Kodani a spolu s prof. Elo Hansenem vyvinul zcela novou analytickou metodu, tzv. průtokovou injekční analýzu (Flow Injection Analysis - FIA). V roce 1987 získal pozici řádného profesora na University of Washington, Seattle, USA (Department of Chemistry). V Seattle techniku FIA se svými spolupracovníky dále zdokonaloval, což vedlo posléze k  vynálezu sofistikovanější automatizované analytické techniky, tzv. sekvenční injekční analýzy (Sequential Injection Analysis SIA). Obě techniky umožnily automatizovat složité analytické postupy, a proto našly celosvětové uplatnění jak ve výzkumu i v praktických aplikacích. Výsledkem jeho celoživotní vědecké práce je více téměř 300 publikací (dle WOS přes 10.500 citací a h-index 55) a 12 mezinárodních patentů.  V současnosti působí prof. Růžička ve skupině chemických oceánografů na University of Hawaii at Manoa v Honolulu, USA, kde koordinuje mezinárodní spolupráci mezi analytickými chemiky a oceánografy, jejímž cílem je vyvinout automatizované metody pro in situ analytické stanovení vybraných látek v mořské vodě, které jsou důležité pro výzkum mořské vody z hlediska její ekologie.

Profesor J. Růžička má velmi pozitivní vztah ke své původní vlasti, jenž se projevuje především efektivní spoluprací s FaF  UK. Lze bez nadsázky říci, že díky nezištné pomoci prof. Růžičky se podařilo vytvořit na Katedře analytické chemie FaF UK významné výzkumné a školící pracoviště, se zaměřením na vývoj automatizovaných průtokových analytických metod, s vysokým mezinárodním renomé. Příkladem této spolupráce je např. i  jeho účast na několika seminářích a workshopech pořádaných na FaF UK, naposledy v rámci workshopu „Trends in sample preparation“ v rámci projektu OPVK „Vybudování výzkumného týmu experimentální a aplikované biofarmacie“ v červnu 2014 v Hradci Králové, či tříletý společný grantový projekt „Pokročilé analytické techniky pro oceánografii a monitorování životního prostředí“ (Prof. Solich, dr.Chocholouš), který získala FaF UK na léta 2013-2015 v rámci programu AMVIS (KONTAKT II), určeného pro vědeckou spolupráci mezi ČR a USA.

Autor textu: prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
Fotografie: PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS