Výuka farmacie odstartovala na Krétě

14.10.2015

MBSDne 5. října 2015 zahájila Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové (FaF UK) výuku magisterského programu Farmacie v anglickém jazyce na detašovaném pracovišti v řeckém  Heraklionu. Tímto byla završena zhruba tříletá příprava celého projektu, která probíhala ve spolupráci s krétskou soukromou společností MBS College, která doposud zajišťovala podmínky zejména pro detašovaná pracoviště britských univerzit.

Proděkan pro mezinárodní vztahy fakulty Doc. PharmDr. Petr Nachtigal k tomu uvedl: „V Řecku je o farmacii velký zájem a ke studiu na řeckých fakultách farmacie je přijímáno pouze asi 10% uchazečů. Velký zájem o studium farmacie je právě na Krétě, kde žádná farmaceutická fakulta není. Naše fakulta nabídku přijala zejména z důvodu prohloubení internacionalizace, která je potřebná mj. i vzhledem k nadcházejícímu demografickému poklesu studijní populace v ČR. Zároveň možnost výuky na Krétě znamená nezanedbatelnou finanční podporu fakulty.“

Výuka na tomto pracovišti byla schválená Akreditační komisí ČR v dubnu tohoto roku. Ke studiu v prvním úseku studia bylo na základě přijímacího řízení přijato 21 studentů převážně z Řecka. Vyučující FaF UK budou zajišťovat celou výuku programu, MBS College poskytne výukové prostory včetně tří nově vybudovaných laboratoří. Dále bude také poskytovat zázemí přijíždějícím pedagogům.

Všichni studenti přijatí ke studiu na Krétě budou studenty FaF UK a budou studovat podle platných univerzitních i fakultních předpisů. Rozsah výuky na MBS College bude analogický jako u anglické výuky v Hradci Králové, včetně kreditů, diplomových prací, praxí (zajišťovaných ve spolupráci s místními subjekty) a státních zkoušek.

„Děkuji všem, kteří se na přípravě tohoto projektu podíleli. Doufám, že tímto je zahájena dlouhodobá a úspěšná spolupráce, ze které budou mít prospěch jak studenti v Řecku tak naše fakulta a přeji všem studentům úspěšná studia a vyučujícím zajímavou a přínosnou zkušenost s anglickou výukou na zahraničním pracovišti.“, uvedl Doc.  PharmDr. Tomáš Šimůnek, děkan FaF UK.

Fotogalerie

kreta2kreta7kreta3kreta4kreta5kreta6

Autoři textu: doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.; doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
Autor fotografií: doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS