Léčba Renčínem - pozvánka na vernisáž stálé výstavy kreseb

08.09.2015

Dne 19. září 2015 bude České farmaceutické muzeum v Kuksu prožívat významnou událost. Ve spolupráci s firmou TEVA se podařilo uskutečnit velmi zajímavou akci, která zcela jistě přispěje k šíření dobrého jména naší fakulty ve veřejnosti.

Po několika měsíčním úsilí se podařilo připravit a realizovat stálou výstavu kreseb Vladimíra Renčína tematicky se zaměřujících na školství, vědu a zdravotnictví. Název výstavy je dostatečně vypovídající – „Léčba Renčínem“. Je skutečně příznačný, neboť k léčbě jakékoliv nemoci je nutná jak odpovídající farmakoterapie, tak také spolupráce pacienta, který by měl být po dobu nemoci (ale i potom) pokud možno udržován v pozitivní náladě. A tato výstava ji zcela jistě zabezpečí. Nepochybujeme o tom, že kresby tohoto vynikajícího představitele českého kresleného humoru pozorné návštěvníky nejen pobaví, ale přimějí je také k zamyšlení. Cílem tvorby Vladimíra Renčína nebylo a není tvořit plytkou a populistickou zábavu, založenou, jak to často bývá a bohužel také často funguje, na obhroublostech, ale publikovat dílo, nad kterým je nutné přemýšlet.

Léčba Renčínem v Kuksu

Hrabě Špork založil Kuks jako lázeňské místo, kde bylo možné načerpat nové síly a osvěžit duši. Tato výstava v Kuksu návštěvníky zcela jistě pobaví i osvěží, i když humor Vladimíra Renčína dokáže být někdy docela hořký.

Vernisáž výstavy

Pozvánka na vernisáž výstavy

 

Autor textu: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
Kresba: Vladimír Renčín

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS