Opět úspěch v Ceně za farmacii!

03.07.2015

Tradiční měření sil mladých českých vědců v oblasti farmacie pořádané velvyslanectvím Francouzské republiky v Praze – Cena za farmacii - opět přineslo vědcům, přesněji řečeno vědkyním z Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, velký úspěch.

Studentky doktorského studia Mgr. Barbora Vaňásková (roz. Servusová) a Mgr. Barbora Školová obsadily v tomto každoročním prestižním vědeckém klání 2. a 3. místo. Obě studentky zastupovaly již, dá se říci, tradiční vědecké oblasti, které jsou na Farmaceutické fakultě UK rozvíjeny řadu let.

2. místo bylo uděleno Mgr. Barboře Vaňáskové za práci zabývající se hledáním nových léčiv proti tuberkulóze, onemocnění, které, ač v kulturních oblastech světa považováno za téměř eradikované, se díky enormní migraci obyvatel, často nekontrolované, do Střední Evropy opět vrací a hrozí uhodit plnou silou.

3. místo získala B. Školová za práci týkající se kůže, především látek tvořících téměř dokonalou bariéru pro látky, které do těla nepatří, tedy ceramidům. Práce může mít praktický dopad jak na řešení problémů souvisejících s obecnou ochranou lidského organismu proti vnějším vlivům, tak také na řešení zatím neřešitelných problémů spojených s onemocněními kůže, např. atopické dermatitidy.

18. června se tedy obě naše adeptky setkaly na francouzském velvyslanectví s jeho excelencí velvyslancem Francie v České republice a s Jean-Marie Lehnem, nositelem Nobelovy ceny za chemii, který celou soutěž, a především její úroveň, garantuje a zaštiťuje.

Toto ocenění a také samotné setkání s vědcem, který si bezesporu zasluhuje naši největší úctu, zcela jistě naše studentky potěšilo a troufám si tvrdit, že i povzbudilo do další vědecké práce.

My všichni na fakultě jim tento mimořádný úspěch z celého srdce přejeme (je to i úspěch fakulty!), máme z něj obrovskou radost, děvčatům blahopřejeme a přejeme jim hodně štěstí a invence při dalším bádání!

Fotografie

IMG_4432IMG_4443IMG_4475

 

Autor textu: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
Fotografie: Sanofi

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS