Studentka 4. ročníku Farmacie, Kateřina Plachká, získala ocenění v soutěži o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie

27.02.2015

Již několikátý ročník celostátní soutěže o nejlepší studentský analytický projekt, tentokráte pod názvem O cenu Karla Štulíka, hostila Přírodovědecká fakulta Ostravské Univerzity. Ve dvou dnech bylo studenty českých a slovenských univerzit odpřednášeno více než 25 příspěvků, které potvrdily, že výzkum na vysokých školách se zaobírá zajímavými tématy, z nichž většina předpokládá budoucí využití v praxi.

Ocenění našeho příspěvku třetím místem bylo proto pro nás velmi příjemným překvapením. Projekt s názvem „Optimalizace, validace a srovnání UHPSFC a UHPLC metod pro stanovení agomelatinu a jeho nečistot v tabletách“ byl vypracován ve spolupráci s kolegyní Lucií Chrenkovou na Katedře analytické chemie Farmaceutické fakulty pod vedením doc. PharmDr. Lucie Novákové, Ph.D.  a  Mgr. Michala Douši, Ph.D. ze Zentivy, kterým patří velký dík za věnovaný čas a neocenitelné rady.

Fotografie

foto1foto2certifikat_soutez

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS