Hradečtí studenti farmacie se zapojili do Antibiotického týdne

19.11.2015

Tento rok se studenti naší fakulty poprvé zapojili do Antibiotického týdne, který letos vyšel na týden 16.11 až 22.11., a dává si za cíl upozornit jak veřejnost, tak i lékaře a další odborné pracovníky ve zdravotnictví na problematiku nesprávného užívání antibiotik a s tím spojené ATB rezistence, která se do budoucna může stát těžko řešitelným problémem a představuje tak jednu z největších hrozeb pro společnost 21. století. Organizace celého týdne se zhostil Spolek českých studentů farmacie.

První pořádanou akcí byla v pondělí 16.11. přednáška na téma Antibiotika léčící i škodící, které se ujal PharmDr. Petr Jílek, CSc. Pan doktor Jílek vysvětlil základní pojmy tykající se antibiotické terapie, uvedl její účinky na organismus a patogeny a samozřejmě probral i antibiotickou rezistenci. Pro většinu z více jak stovky studentů, kteří dorazili, tak byla přednáška opakováním již probraného, ale v posluchárně bylo překvapivě i velké množství studentů prvního ročníku, kteří tak měli možnost dozvědět se něco novéhoa okusit látku, která na ně čeká.

atb4atb3atb2

Přednáška měla být teoretickou průpravou na druhou akci Antibiotického týdne, kterou byla osvětová zdravotní kampaň na Hlavním nádraží Hradec Králové, která se konala 18.11. ku příležitosti Evropského antibiotického dne. Zde mohli dobrovolníci z řad studentů uplatnit své znalosti  tykající se antibiotické terapie, ale i komunikace s veřejností. Postavili si tedy stánek, kde v průběhu celého dne oslovovali cestující a snažili se jim předat informace o antibioticích, v podobě letáčků, které dodala Česká lékárnická komora, a o CRP testech, jejich užití a významu v diagnostice bakteriálních infekcí. Dále prováděli dotazníkový průzkum, jehož cílem bylo zjistit informovanost veřejnosti o antibioticích a jejich správném užívání. Bylo až zarážející, kolik lidí si myslelo, že antibiotika zabírají na virová onemocnění a tedy si hravě poradí s nachlazením či chřipkou, nebo že jejich nesprávné užívání nepředstavuje žádné vážné riziko.  Naštěstí naši dobrovolníci vždy vše uvedli na pravou míru. Během dne takto oslovili zhruba sedm stovek lidí.

atb5atb9atb10

Doufejme, že jsme se touto akcí zapsali v myslích veřejnosti jakožto plnohodnotní odborníci v poskytování zdravotní péče a upozornili na to, že se lidé mohou se svými zdravotními problémy obracet i na nás – farmaceuty.

Za SČSF chci poděkovat doktoru Jílkovi za to, že se zhostil přednášky a dobrovolníkům, již se účastnili osvětové akce na nádraží.


Autor textu: Josef Kunrt, Spolek českých studentů farmacie
Autor fotografií: David Suchánek

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS