Spolupráce s hostujícím profesorem UK prof. Manuelem Miro pokračuje v rámci španělského projektu EMERCONFO

04.05.2015

Do tříletého španělského projektu EMERCONFO „Novel methodologies to assess the impact of emerging contaminants on marine ecosystems and food consumers“ jsou zapojeni i tři pracovníci Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové – prof. Petr Solich a doc. Hana Sklenářová z Katedry analytické chemie a prof. Petr Pávek z Katedry farmakologie a toxikologie. Projekt bude probíhat od září 2015 do října 2018 a bude se věnovat vývoji nových metodik a technologií pro studium kontaminace mořských ekosystémů a v návaznosti také ochraně konzumentů potravin vyrobených z mořských produktů.

Je tak zachována a dále rozvíjena spolupráce s hostujícím profesorem Univerzity Karlovy – prof. Manuelem Miro – která byla zahájena v projektu TEAB. Prof. Miro je spoluřešitelem projektu EMERCONFO, který je založen na spolupráci 3 španělských univerzit (University of the Basque Country, University of Santiago de Compostela a University of Balearic Islands) a vede jeden z podprojektů, kde jsou pracovníci fakulty jako zahraniční experti zapojeni do kroku automatizace ekotoxikologických a permeačních absorpčních testů, které budou sloužit pro testování kvality mořských produktů.

 

Autorka textu: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS