Vysoká spokojenost absolventů Farmaceutické fakulty UK se studiem

16.06.2015

Nedávná studie Střediska vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy1 se zabývala uplatněním absolventů jednotlivých 17 fakult Univerzity Karlovy (UK) a jejich hodnocením získaného vzdělání. Celková spokojenost se studiem na Farmaceutické fakultě (FaF UK) a jeho uplatněním v praxi se projevila ve velice dobrém hodnocení v otázce opakované volby studia: absolventi naší fakulty by z 83 % volili stejné studium, jaké absolvovali, což je nejvyšší hodnota mezi fakultami UK. Pouze 1,6 % absolventů by stejné studium raději absolvovalo na jiné škole, což je naopak nejnižší podíl mezi fakultami UK. Pouze 9,6 % absolventů by se rozhodlo studovat něco jiného na jiné vysoké škole (průměr na UK je 14,1 % a nižší než u FaF UK je pouze 4,6 % v případě Matematicko-fyzikální fakulty UK).

Nejlepší hodnocení mezi všemi fakultami UK získala FaF UK v hodnocení připravenosti pro vstup na trh práce a v připravenosti k dalšímu učení v rámci práce. V charakteristice odpovídajícího zaměstnání má FaF UK opět jeden z nejvyšších podílů mezi fakultami UK - celkově 94 % absolventů FaF pracuje na odpovídajících (nebo vyšších) pozicích a pouze u jednotek procent absolventů neodpovídá úroveň, obor nebo obojí, což jsou nejnižší hodnoty mezi fakultami UK (i mezi fakultami ostatních vysokých škol).

Ambicí FaF UK je v maximálně možné míře propojovat vzdělávání a vědeckou činnost. Fakulta se opakovaně umísťuje v hodnocení výsledků na 1. místě mezi výzkumnými institucemi v Královéhradeckém kraji2. Také nejnovější vydání žebříčku sestavovaného podle oborů britskou společností Quacquarelli Symonds (QS) 3 potvrdilo postavení Farmacie a farmakologie na Univerzitě Karlově mezi nejlepšími 150 na světě řadí se tak v těchto oborech mezi přibližně 1,5 % nejlepších.

Děkan FaF UK, doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., k tomu říká: „Výsledek hodnocení vzdělání našimi absolventy mi udělal velkou radost. Vystudovat naši fakultu není vůbec jednoduché a jsem proto moc rád, že ti, kteří to zvládnou, si svého vzdělání náležitě váží. Naši absolventi si díky tomu mohou vybírat z mnoha nabídek zaměstnání v lékárnách v ČR i zahraničí i v dalších oblastech farmaceutické praxe i výzkumu.“

FaF UK se snaží být se svými absolventy v kontaktu, informovat je o zajímavých akcích a dění na fakultě, proto vytvořila registraci absolventů fakulty. Univerzita Karlova zřídila Klub Alumni, díky němuž mohou absolventi nejen čerpat řadu benefitů a slev.

Fotogalerie

DSC_4702DSC_5843IMG_5003

Video: Představujeme Farmaceutickou fakultu

 
1Absolventi Univerzity Karlovy - Univerzita Karlova očima bývalých studentů a postavení absolventů UK na trhu práce. Středisko vzdělávací politiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha, 2014

2Hodnocení výsledků výzkumných organizací dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů - www.vyzkum.cz

3QS World University Rankings by Subject 2015 - Pharmacy & Pharmacology – www.topuniversities.com

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS