Sněm Mladých lékárníků

12.10.2015

V sobotu 10. října 2015 se na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové konal Sněm Mladých lékárníků. Mladí lékárníci o.s. je sdružení spojující lékárníky a lékárnice do 35 let a svou činností se snaží zejména prosazovat jejich zájmy a přispívat k dobrému jménu Farmacie. Na programu sněmu bylo množství zajímavých přednášek především od členů představenstva České lékárnické komory. Poté následovalo představení kandidátů do předsednictva Mladých lékárníků a také samotná volba předsednictva, protože šlo o sněm volební.

Sněm zahájil děkan fakulty doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. úvodním slovem a představením nového studijního plánu oboru farmacie. Zmínil se i o otevření první budovy plánovaného kampusu. Dále se ujal slova prezident České lékárnické komory (dále jen ČLnK) PharmDr. Lubomír Chudoba, který účastníky sněmu seznámil s aktualitami z ČLnK, dále pak s připravovanými návrhy ohodnocení práce lékárníka a o možnostech provádění screeningových programů v lékárnách, zvyšování lékové complience konzultační činností v lékárnách etc.

V následujícím programu mohli účastníci slyšet přednášky na téma dispenzačního standardu, inspirace ze zahraničí, vývoje ekonomiky veřejných lékáren, informačního projektu pro pacienty Lékárnické kapky od ČLnK. Velice zajímavá byla přednáška o inspekcích lékáren z pohledu inspektora ČLnK Mgr. Jiřího Kotláře.

Po bloku přednášek byla zahájena volba předsedy Mladých lékárníků, kdy nejdříve byli přestaveni kandidáti do předsednictva a do revizní komise, a po té následovala volba. Předsedou Mladých lékárníků se opět stal PharmDr. Antonín Svoboda. Po volbách se všichni účastníci odebrali do první budovy nového Kampusu UK, kde je provedl PharmDr. Josef Malý, Ph.D.

Fotografie

IMGP0181IMGP0188IMGP0210IMGP0205IMGP0200IMGP0211IMGP0252IMGP0223IMGP0233IMGP0249IMGP0265IMGP0270IMGP0289

Autor článku i fotografií: David Suchánek

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS