Univerzita Karlova otevřela první budovu nového kampusu v Hradci Králové

06.10.2015

Slavnostním otevřením Výukového a výzkumného centra Univerzity Karlovy v Hradci Králové byl oficiálně zahájen provoz společné budovy Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové.

Jedná se o první budovu kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, který vzniká v prostoru u Fakultní nemocnice. Mimopražské fakulty tak postupně získávají nové a moderní prostory, kde mohou postupně funkčně i organizačně propojit svá pracoviště s Fakultní nemocnicí. Konečnou podobu tak získává již několik desetiletí trvající snaha o vytvoření společného sídla fakult Univerzity Karlovy v Hradci Králové, která je objektivně podložena nejen vizí do budoucnosti, ale i nevyhovujícím současným stavem z hlediska technického, kapacitního i z pohledu možností dalšího rozvoje.Jsem nesmírně rád, že se podařilo zdárně dokončit tuto první budovu kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Dvě pracoviště naší fakulty tím získávají nové a moderní prostory pro výuku i výzkumnou činnost, zároveň se ale díky uvolnění prostor zlepší prostorové dispozice mnohých pracovišť v rámci starých budov fakulty. Můj obrovský dík patří všem, kteří se na tomto projektu podíleli. Věřím, že společnými silami se nám podaří v dohledné budoucnosti celý kampus dostavět“, uvedl děkan Farmaceutické fakulty doc. Šimůnek.

V první etapě plánované výstavby kampusu byl realizován projekt „Výukové a výzkumné centrum UK v Hradci Králové“. Budova je určena pro výuku a výzkumné aktivity celkem čtyř ústavů a kateder. V případě Lékařské fakulty se do nových prostor přesunul Ústav lékařské biologie a genetiky a Ústav lékařské biochemie, z Farmaceutické fakulty se přestěhovala Katedra sociální a klinické farmacie a Katedra biologických a lékařských věd. Nová budova již začala s novým akademickým rokem 2015/2016 plně sloužit k výuce studentů obou fakult i k vědeckým aktivitám. „Jsem velice rád, že v Hradci Králové máme nová, velmi hezká a při tom velmi funkční pracoviště Univerzity Karlovy. Děkuji všem kolegům a spolupracovníkům, kteří se na realizaci tohoto díla podíleli. To, že jsme při stavbě první etapy úspěšně překonali mnoho problémů, nás posílilo a jsme lépe připraveni na realizaci dostavby celého kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Velice si přeji, abychom tuto šanci dostali“, uvedl děkan Lékařské fakulty prof. Červinka.

Společné výukové a výzkumné centrum hradeckých fakult je pětipodlažní budova s jedním podzemním podlažím a čtyřmi nadzemními. Objekt je navržen tak, aby podle energetické náročnosti splňoval podmínky pro zařazení mezi úsporné stavby. Budova má inteligentní řízení technologií, které slouží k optimálnímu nastavení vnitřního klimatu v letním i zimním období. Budoucí kampus už v rámci první etapy výstavby získal kompletní připojení na nezbytnou infrastrukturu.

„Nově vytvořené prostory Kampusu v Hradci Králové jsou druhým velkým projektem Univerzity Karlovy, který v letošním roce otevřela. Po Kampusu v Plzni dnes slavnostně otevíráme nové a vysoce účelné prostory a očekáváme, že podpora rozvoji výstavby výukových a výzkumných prostor na fakultách Univerzity Karlovy v Hradci Králové zvýší motivaci ke studiu a vědeckovýzkumnou práci Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty. Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem, kdo se na projektu podíleli a kdo jej podpořili a vytvořili tak moderní zázemí a předpoklady pro kvalitní pedagogickou a vědeckou činnost a mezinárodní spolupráci. Věříme, že se zdárně podaří realizovat i druhou část projektu a celý kampus bude již brzy sloužit potřebám hradeckých fakult“, uvedl rektor Univerzity Karlovy v Praze prof. Tomáš Zima.

Z větší části byl tento projekt financován ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Celkové náklady na výstavbu se pohybují ve výši 315 milionů korun. Stavba budovy byla zahájena v roce 2012, konečná kolaudace proběhla v září letošního roku.

Pro veřejnost bude nová budova Univerzity Karlovy v Hradci Králové zpřístupněna 7. listopadu 2015 od 9 do 13 hod. v rámci Dne otevřených dveří.

Výstavba 1. etapy kampusu - video

Název projektu:

Výukové a výzkumné centrum UK v Hradci Králové

Celková hodnota projektu:

315 milionů korun

Strukturální fondy:

256 milionů korun

Státní rozpočet:

45,5 milionů korun

Rozpočet UK:

13,5 milionu korun

Zhotovitel:

Sdružení účastníků Metrostav a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Architekt/projektant:

Vladimír Vokatý, Martin Vokatý, ATIP, a.s.

Reportáž ze slavnostního otevření

Fotografie

Kampus_exterier_6753Kampus_exterier_6760Kampus_exterier_6763Kampus_exterier_m028Kampus_exterier_m031Kampus_exterier_m032Kampus_exterier_m033Kampus_interier_6537Kampus_interier_m012Kampus_interier_6379Kampus_interier_6656Kampus_interier_6746

Další fotografie ze slavnostního otevření

Kontakt

Pro více informací kontaktujte:

Ing. Zuzana Toufarová
Oddělení vnějších vztahů a transferu technologií
Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
E-mail: toufaroz@faf.cuni.cz
Telefon: +420 495 067 350

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS