Mladí vědci z Farmaceutické fakulty UK opět na prestižním setkání s laureáty Nobelovy ceny

13.07.2015

Ve dnech 28. 6. - 3. 7. 2015 proběhlo již 65. setkání s laureáty Nobelových cen (fyziologie, medicína, chemie a fyzika) v německém Lindau. Toto setkání je organizováno již od roku 1951 a v letošním roce se jej zúčastnila RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D., absolventka jednoho z prvních ročníků magisterského studijního programu Zdravotnická bioanalytika na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové (dále jen FaF UK) a v současnosti odborná asistentka katedry analytické chemie FaF UK.

Mladí vědci (do 35 let) jsou každým rokem vybíráni na základě přísných kritérií. První výběr provede domovská fakulta, následně je nutno získat doporučení od dvou významných vědeckých kapacit (jedno ze zahraniční). Potom následuje vyplnění podrobné internetové aplikace, obsahující publikační výstupy, konferenční přednášky, výuka, zahraniční stáže, apod. Součástí aplikace je také motivační dopis na téma: ”Proč jsem si zvolila vědu jako své povolání”. Informace z dotazníku potom slouží k vytvoření profilu každého vybraného mladého vědce.

Letos bylo vybráno celkem 650 mladých vědců (z několika tisíc žadatelů z celého světa), kteří měli příležitost setkat se s 64 laureáty Nobelových cen (NC). Z České republiky byli v roce 2015 vybráni pouze 4 mladí vědci, a je proto nesmírně potěšující sledovat, že již potřetí v řadě (2013 – doc. Lucie  Nováková, 2014 - doc. Přemysl Mladěnka) byl na toto prestižní setkání nominován mladý vědecký pracovník z Farmaceutické  fakulty!

Setkání bylo velmi dobře organizováno a program byl opravdu náročný. Každý mladý vědec se mohl zúčastnit již od rána diskuze u snídaně s vybraným laureátem. Následovaly přednášky laureátů na vybrané téma. Všechny přednášky byly nahrávány a umístěny na web, takže bylo možno sledovat i ty, které proběhly v paralelních sekcích.

„Musím přiznat, že jsem neobjevila jedinou nezajímavou přednášku, přestože byl program sestaven tak, že se jednotlivá témata a zaměření v průběhu jednotlivých sekcí velmi lišila. Nejvíce na mne zapůsobila diskuze s prof. Francoise Barre-Sinoussi, laureátkou NC za objev viru HIV. Paní profesorka vyprávěla o svém výzkumu, o začátcích, ale i o nebezpečí infekce, kterým prošel celý její výzkumný tým. Diskutovali jsme také o dnešních moderních možnostech léčby tohoto onemocnění, ale i o hrozbách epidemií nových“, nadšeně vyprávěla dr. Kujovská Krčmová po svém návratu z Lindau.

Prof. Francoise Barre-Sinoussi

Prof. Francoise Barre-Sinoussi (laureátka Nobelovy ceny - objevitelka viru HIV) a Dr. Lenka Kujovská Krčmová (vpravo)

Ve vědě platí dávno známé pravidlo, že mezinárodní vědecko-výzkumná práce nezná hranic – a následující příhoda to jen dokumentuje. „Velmi zajímavá byla také diskuze s prof. Haraldem zur Hausenem, laureátem NC za objev role papilomaviru při vzniku cervikálního karcinomu. K mému velkému překvapení jsme během diskuze zjistili, že jeho dobrým přítelem je prof. Vladimír Vonka z Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze, který nyní pracuje na vývoji vakcíny proti chronické lymfatické leukémii a s nímž naše laboratoř úzce spolupracuje“, komentovala toto setkání dr. Kujovská Krčmová.

Konference měla také bohatý kulturní program, vždy zaměřen na začlenění laureátů NC mezi mladé vědce. Jedním z nich byla společná večeře s programem, organizovaná francouzským ministerstvem školství. Každý mladý vědec si mohl zvolit, se kterým laureátem povečeří. „Strávila jsem velmi příjemný večer ve společnosti prof. Wernera Arbera - objevitele restrikčních enzymů a jeho manželky. Vyprávěl nám o svých začátcích, zahraničních stážích, ale i o svém soukromém životě. Jeho objev položil základy výzkumu v dnešní moderní molekulární genetice“, zhodnotila dr. Kujovská Krčmová.

Dr. L. Kujovská Krčmová s prof. W. Arberem

Dr. L. Kujovská Krčmová (uprostřed) s prof. W. Arberem, laureátem Nobelovy ceny, a jeho chotí

„Celá konference byla pro mne velkým přínosem, účast v Lindau mne obrovsky motivuje k další vědecké práci a umožnila mi nový pohled na oblast vědy a výzkumu. Ráda bych také poděkovala nejen vedení FaF UK, ale i prof. P. Solichovi (FaF UK), prof. L. Sobotkovi (Fakulní nemocnice v Hradci Králové) a prof. M. Mackovi (Univerzity of Tasmania, Australia), že mi připravili takové výborné podmínky pro moji vědeckou práci, abych měla šanci se této významné prestižní události zúčastnit“, zhodnotila závěrem dr. Kujovská Krčmová.

A nakonec vyvstává už jediná otázka - kdo z Farmaceutické fakulty UK naváže na vynikající úspěchy mladých vědců či vědkyň příště?

 

Autoři textu: Prof. RNDr. Petr Solich, CSc., RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.
Foto: RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS