Konference Flow Analysis XIII v Praze proběhla úspěšně!

10.07.2015

Ve dnech 5. - 10. července 2015 proběhla v Praze v hotelu Diplomat mezinárodní konference Flow Analysis XIII. Slavnostního zahájení konference se zúčastnili děkan FaF UK doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. a rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, Ph.D., MBA, z jehož rukou převzal zlatou medaili Univerzity Karlovy Prof. RNDr. Jaromír Růžička, Ph.D., jako ocenění jeho významného příspěvku k růstu mezinárodní prestiže Univerzity Karlovy v Praze a zejména její Farmaceutické fakulty v Hradci Králové.

Konference se zúčastnilo přes 120 účastníků z 24 zemí celého světa, z nichž téměř polovina přijela ze zemí mimo Evropu (Thajsko – 14, Japonsko - 11, Brazílie - 11, USA - 6, Austrálie - 4, Argentina - 2, Uruguay - 3, Mexiko – 3, Indonesie - 2, aj.). Bylo předneseno 6 „keynote“ přednášek, 15 „invited“ přednášek a 30 dalších ústních sdělení a vystaveno bylo více než 90 posterů. Intenzivní diskuze probíhaly nejenom během nabitého vědeckého programu, ale i při společenských akcích „Barbeque and beer party“ na Letenském zámečku či v rámci celodenního výletu na zámek Konopiště, který byl zakončen exkurzí do Velkopopovického pivovaru spojeného s testováním vzorků piva.

Konference byla zakončena v pátek dopoledne „Roundtable discussion“, kde účastníci diskutovali možnosti dalšího vývoje a rozvoje průtokových analytických metod a jejich uplatnění v praxi. Účastníci konference ocenili zejména přátelskou atmosféru během celé konference a možnost navázat mnoho nových kontaktů a spoluprací jak mezi jednotlivými laboratořemi z celého světa, tak i mezi univerzitami z nichž účastníci pocházejí.

Vědecká skupina z katedry analytické chemie FaF UK potvrdila své přední postavení v této oblasti, když výsledky své vědecké činnosti prezentovala formou 3 přednášek a 6 posterů. Důkazem vysoké kvality výzkumné práce na FaF UK je mimo jiné cena za nejlepší poster, kterou získala na základě hodnocení zahraničních expertů studentka 1. ročníku doktorského studia FaF UK Mgr. Lucie Zelená. Gratulujeme!

Příští konference Flow Analysis XIV se uskuteční v lednu 2018 v Thajsku v Bangkoku.

Fotogalerie

P7060021IMG_5353IMG_6090IMG_6045IMG_5754IMG_5717

 

Autor textu: prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
Foto: PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.

 

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS