Farmaceutická fakulta v Hradci Králové má zrekonstruované budovy

30.07.2015

Na konci června 2015 byla ukončena realizační fáze projektu s názvem „Revitalizace infrastruktury na FaF UK v HK“ (zkr. REVIFAF) podpořeného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), který realizovala Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové v posledních třech letech. V rámci projektu došlo především k revitalizaci a modernizaci vzduchotechniky, chlazení, zařízení hlavních prvků silnoproudé elektrotechniky, otopné soustavy a dále k částečnému zateplení objektů, rekonstrukci hlavního vstupu, spojovacího koridoru a nákupu špičkových vědeckých přístrojů.

Revitalizace se týkala především strojoven technologií a technických zařízení Severní a Jižní budovy
a Nové posluchárny. Klimatizační jednotky byly vybaveny vlhčením, moderní technologií chlazení
a tam, kde to bylo možné, byly vybaveny rekuperací. Fakulta také získala vizualizační software pro řízení a ovládání klimatizačních jednotek z „centrálního pultu“.

Střecha Nové posluchárny, Jižní a Severní budovy a budovy v Zámostí byly zatepleny a na Jižní budově byla také provedena částečná sanace a zateplení fasády. Otopná tělesa v Jižní a Severní budově byla vybavena termostatickými ventily s termostatickými hlavicemi. V rámci rekonstrukce bylo nahrazeno pět původních výtahů za nové, které splňují současné legislativní požadavky.

Realizace probíhala za plného provozu fakulty. Největší omezení znamenala rekonstrukce a výměna zařízení v hlavní elektrorozvodně, výměna hlavních kabelových tras a kompletní výměna hlavního rozvaděče Jižní budovy.

Díky projektu byly laboratoře fakulty vybaveny šesti novými přístroji, z nichž nejvýznamnějším je špičkový hmotností spektrometr s vysokým rozlišením v laboratoři katedry analytické chemie. Pro běžného pozorovatele jsou pak nejvíce patrné změny na hlavním vstupu fakulty, kde přibyla bezbariérová rampa a markýza, bylo zrekonstruováno navazující hygienického zázemí Nové posluchárny a byla realizována kompletní rekonstrukce spojovacího koridoru. Ten dostal moderní fasádu a spolu s vestibulem nový interiér.

Celkové náklady na projekt byly  80,5 milionu korun.

Kontaktní osoba:

Ing. Petr Baše
Projektový manažer REVIFAF
Univerzita Karlova v Praze
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Akademika Heyrovského 1203
500 05 Hradec Králové
Tel: +420 495 067 244
e-mail: BaseP@faf.cuni.cz

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS