Farmaceutická fakulta se připojila k memorandu o spolupráci lékáren a zdravotních pojišťoven

25.09.2015

Dne 19. září 2015 děkan Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. na Lékárnickém sněmu v Brně připojil svůj podpis k Memorandu o spolupráci lékáren a zdravotních pojišťoven, které deklaruje vůli k jednání a diskusi o následujících tématech:

  • Zavedení modelu financování lékárenské péče, který sníží závislost odměny farmaceuta na ceně léčivého přípravku, zajistí ekonomicky stabilní prostředí pro provozování lékáren a zároveň bude spravedlivým ohodnocením odborných činností poskytovaných v lékárně.
  • Spolupráce na odstranění doplatkového chaosu. Stávající systém způsobuje nepředvídatelnost spoluúčasti pacientů, porušuje solidaritu a je právem kritizován pacienty, lékaři i lékárníky.
  • Eliminace nelegálního výdeje léčivých přípravků mimo lékárnu.
  • Uzákonění definice názvu lékárna, který bude moci užívat jen lékárna registrovaná jako zdravotnické zařízení.

„Podepsáním Memoranda stvrzujeme zájem fakulty na kultivaci veřejného lékárenství a posilování jeho zdravotnického charakteru, protože stále drtivá většina našich absolventů míří právě do lékáren. Lékárny jsou nedílnou součástí zdravotnického systému a stojí v první linii kontaktu pacienta/klienta se zdravotnictvím při řešení jeho zdravotních problémů. Právě větší zapojení farmaceuta do prevence určitých onemocnění, konzultační činnost s klienty lékáren nebo naopak poskytování odborných informací o léčivech ostatním zdravotníkům je příležitost pro další směřování oboru. Naopak ohrožení tohoto charakteru vidím (a určitě nejen já) v zvyšování a postupné „brutalizaci“ ekonomické soutěže. Do systému se dostaly společnosti s velkým kapitálem, jejichž hlavní strategií je bohužel prodat co nejvíce zboží. Vedení fakulty se proto samozřejmě bude vždy v rámci možností snažit o posilování kvality a zdravotnického charakteru lékárenství a bude podporovat kroky České lékárnické komory, Grémia majitelů lékáren i dalších subjektů, které povedou správným směrem.“ uvedl děkan Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Text memoranda

Memorandum o spolupráci lékáren a zdravotních pojišťoven

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS