Farmaceutická fakulta UK na Týdnu vědy v Hradci Králové - 4. 11. 2015

16.10.2015

Farmaceutická fakulta UK na Týdnu vědy

Dne 4. 11. 2015 proběhne na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové „Týden vědy“.
Přijďte si poslechnout a případně prodiskutovat zajímavá témata přednášejících.

Týdny vědy Kdy a kde

4. 11. 2015, od 14:00 hodin

Nová posluchárna Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Ak. Heyrovského 1203, Hradec Králové (mapku najdete zde)

Tuberkulóza – problém, se kterým se pokoušíme vypořádat

14:00 - 14:30

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

Tuberkulóza, onemocnění zdánlivě překonané, se opět hlásí. S nekontrolovanou migrací začíná opět ohrožovat i vyspělé země, včetně České republiky. Největší hrozbou jsou onemocnění způsobená tzv. resistentními kmeny tuberkulózy, proti kterým jsou v současné době používaná antituberkulotika málo účinná, a nebo úplně neúčinná. V přednášce budou posluchači seznámeni s přístupy farmaceutických chemiků pracujících na Farmaceutické fakultě UK k hledání nových léčiv proti klasickým i rezistentním kmenům tuberkulózy a s úspěchy, kterých vědci na fakultě v této oblasti vědy dosáhli.

Metabolismus veterinárních léčiv

14:30 - 15:00

doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.

Anthelmintika jsou léčiva používaná k eliminaci helmintů (parazitických červů) z hostitelského organismu. Hostiteli mohou být lidé i zvířata. Všechny organismy ale mají vyvinuté enzymové systémy, kterými léčiva metabolizují a usnadňují tak jejich odstranění z těla. K metabolismu anthelmintik dochází nejen u hostitele, ale i u parazita, který se tak jejich účinku brání. Prospěšnost anthelmintik je nesporná, současně však tato léčiva představují riziko pro ekosystémy, kde mohou ovlivňovat necílové organismy – volně žijící bezobratlé a rostliny.

Neurodegenerace a postmoderna

15:00 - 15:30

prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.

Přednáška probírá výzkum v oblasti přírodních látek (mikroorganismů, rostlin, mořských organismů), které se uplatňují v procesu prevence Alzheimerovy choroby, případně jsou v určitých stádiích hlubšího výzkumu ve smyslu nových léčiv. Rozebírá těžkosti klinického studia nových léčiv u této choroby a perspektivy tzv. small molecules vs. vysokomolekulárním látkám (biologické léčbě).

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS