„Den otevřených dveří“ přilákal mnoho zájemců o studium

10.12.2015

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové uspořádala 9. 12. 2015 Den otevřených dveří pro potenciální uchazeče o studium programů Farmacie a Zdravotnické bioanalytiky.

Program byl složen ze 3 přednáškových bloků, které se poprvé konaly v prostorách velkého přednáškového sálu nového Výzkumného a výukového centra Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Během těchto bloků zazněly prezentace proděkana Doc. PharmDr. Petra Nachtigala, PhD., prezidenta Spolku českých studentů farmacie Davida Suchánka a zástupce firmy SCIO Mariana Golise. Potenciální uchazeči byli takto seznámeni se systémem výuky na Farmaceutické fakultě, s možnostmi přijetí na fakultu, s aktivitami Spolku českých studentů farmacie a s pravidly a detaily, které se týkaly tzv. SCIO testů. Doplňkově byly též zmíněny mimoškolní aktivity studentů.

Součástí této akce bylo také navštívení několika kateder, kde byly představeny některé metody typické pro výuku či výzkum na těchto katedrách. Studenti, kteří organizovali tyto návštěvy, takto provedli zhruba 280 uchazečů po 9 katedrách. Zájem o studium na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové byl skutečně značný a doufáme, že přiláká mnoho kvalitních studentů ke studiu na naší fakultě.

BBB_1542BBB_1537BBB_1590BBB_1588BBB_1589BBB_1554BBB_1592BBB_1624BBB_1628BBB_1627BBB_1644BBB_1646

Autor článku: Doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
Autor fotografií: Mgr. Sylva Novotná

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS