75th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2015

13.10.2015

FIP 2015Ve dnech 29. září - 3. října 2015 se v německém Düsseldorfu konal v pořadí již 75. výroční kongres FIP (International Pharmaceutical Federation - Mezinárodní federace farmaceutů) sdružující a reprezentující více než tři miliony farmaceutů ve 132 členských organizacích po celém světě. Hlavním tématem letošního kongresu bylo “Better practice - Science based, evidence driven” (“Lepší praxe - vědecky podložená, důkazy hnaná”).

Více než tři tisícovky účastníků ze sto jedenácti států světa - a mezi nimi i šest z České republiky - se letos sešlo, aby diskutovali a sdíleli zkušenosti zejména v oblasti vědy a výzkumu, mezioborového vzdělávání a spolupráce, a v neposlední řadě také odměňování lékárníků.

Mezioborové vzdělávání

„Interprofessional education in a pharmacy context: Global report 2015“ (Mezioborové vzdělávání v kontextu farmacie: globální report 2015) - to je název nově vydané zprávy FIPed, která prezentuje příklady mezioborového vzdělávání ve světě - od vytváření mezioborového kurikula na University of Queensland v Austrálii po přípravu zdravotních sester v nemocniční lékárně v Ugandě.

Podle jedné z autorek, Tiny Brock, se bude s tím, jak roste specializace jednotlivých zdravotních profesí a komplexita léčby pacienta stále více rozšiřovat model mezioborového vzdělávání a spolupráce- protože jeden zdravotník už nezvládne sám poskytnout prvotřídní kvalitu péče, a tedy multidisciplinární tým je / nebo brzy bude nutností. Zde stojí za povšimnutí, že různé příklady mezioborového vzdělávání a spolupráce jsou více rozšířeny v rozvojových zemích – snad možná proto, že je zde větší nedostatek zdravotnických pracovníků a spolupráce je tedy čirou nutností.

Více na http://www.fip.org/educationreports

Odměňování lékárníků

Letos FIP prezentoval vůbec první globální report o způsobech odměňování lékáren ve světě. Během předchozích dvou let měly členské organizace možnost zapojit se do průzkumu, a umožnit tak lékárníkům po celém světě porovnat různé způsoby jejich odměňování. Informace se nakonec podařilo získat ze 49 zemí ze 129 členských organizací (z 98 států a teritorií světa).

Zpráva konstatuje, že se modely odměňování lékárníků ve světě postupně posouvají od tradičního maržového modelu, k modelu, který je většinou kombinací fixního poplatku za výdej a dalších možných plateb jako bonifikace za intervence vedoucí k úsporám prostředků systému nebo pacienta. Stále nejrozšířenější jsou však dosud různé kombinace marže, nebo degresivní marže, kdy odměna je závislá na ceně vydaného léčiva. A vzhledem k tomu, že cena léčiv běžně vydávaných ve veřejných lékárnách se stále snižuje, spolu s tím klesá i příjem lékáren ohrožující jejich samotnou existenci, což bylo identifikováno jako nejdůležitější motiv ve snaze změnit stávající systém odměňování a oprostit se tak ze závislosti na ceně vydávaného léčiva.

Trendy ovlivňující profesi

Publikace mapující globální trendy formující farmacii (Global Trends Shaping Pharmacy: Regulatory frameworks, distribution of medicines and professional services) představila několik zajímavých výsledků, mezi něž patří zejména následující:

Prodej léčiv mimo lékárnu v případě OTC je možný ve většině dotazovaných států (51 ze 71), nicméně i v rámci těchto států měla většina (28; 55%) zemí zaveden seznam vyhrazených léčiv, která smí být vydávána mimo lékárenské zařízení, podobně jako v České republice. V případě léčiv vázaných na recept byla situace výrazně homogennější - valná většina (99%;70) limitovala výdej na lékárnu (ať už veřejnou nebo nemocniční). 

Internetový prodej léčiv je připuštěn ve 33 zemích, z čehož v 19 zemích jsou povolena pouze volně prodejná léčiva a ve 14 zemích i léčiva vázaná na lékařský předpis.

Pět nejčastějších služeb, které poskytují lékárny a které se za poslední dva roky nejvíce rozvinuly, zahrnují: lékové poradenství (pod tímto pojmem rozlišují dále “medicine use review” a “medicines reconciliation”), vakcinace a různé služby zlepšující lékovou compliance.

Možná poněkud překvapivým poznatkem vyplývajícím z reportu je mimo jiné i to, že zavádění nových služeb pro pacienty nebylo vyšší v zemích, kde vlastnictví lékárny nebylo regulované (nebylo omezeno na farmaceuta), což jde proti všeobecně uznávanému dogmatu, že liberální trh zvyšuje soutěž, a tedy je motorem inovace.

PharmAcademy.org

Dalším velmi zajímavým projektem, který byl na kongresu prezentován je PharmAcademy.org - platforma vyvinutá Monash University v Austrálii jako nástavba na projekt SABER, který je určen pro sdílení edukačních materiálů, vědeckých článků, nápadů a vzájemné setkávání farmaceutů z celého světa.

Nově PharmAcademy.org zahrnuje Pharmacy Education Journal vydávaný FIPed, videa, přednášky, nebo třeba materiály k workshopům, které registrovaní uživatelé mohou sami přidávat. Celá platforma je zdarma a poskytuje tedy zajímavý prostor pro inspiraci a obohacení nejen výuky, ale i praktických znalostí v oboru farmacie. Pro přístup klikněte na www.PharmAcademy.org

Zástupci Farmaceutické fakulty UK na kongresu

Za Farmaceutickou fakultu se FIP kongresu v Düsseldorfu účastnili tři akademičtí pracovníci: Prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D., proděkan pro studijní záležitosti a vedoucí katedry farmakologie a toxikologie, PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D. z katedry sociální a klinické farmacie a PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. z výzkumné skupiny Experimentální farmakologie a lékových interakcí. Platforma celosvětového kongresu umožnila těmto akademickým pracovníkům fakulty nejen seznámit se s aktivitami uvedenými výše v textu, ale rovněž prezentovat výsledky vědecké práce, setkat se s kolegy z celého světa, navázat nové odborné kontakty nebo se seznámit s farmaceutickým terénem v Německu ve formě návštěv nemocničních lékáren či farmaceutických firem.

Další a podrobnější informace o kongresu a jeho náplni naleznete na www.fip.org a v Časopise českých lékárníků.

Fotografie

img5img4img3img2img1

Autor textu: Mgr. Jakub Weber, prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
Zdroj fotografií: archív autorů

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS