5th Meeting of the Paul Ehrlich MedChem Euro-PhD Network

12.07.2015

Ve dnech 3. - 5. července 2015 proběhlo 5th Meeting of the Paul Ehrlich MedChem Euro-PhD Network v Krakově v Polsku. Konference se zúčastnilo 106 účastníků z 20 evropských universit, byly předneseny 4 pozvané plenární přednášky předních evropských vědců, 21 přednášek PhD studentů a 10 krátkých sdělení vybraných posterů. Z 54 posterů byly vyhodnoceny tři nejlepší a jedno nejlepší ústní sdělení. Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové (dále FaF UK)  vzorně representovali dva PhD studenti Mgr. Lucia Semelková (školitel prof. M. Doležal) z katedry farmaceutické chemie přednáškou „Synthesis and biological evaluation of 3-chloropyrazine-2-carboxamide derivatives and their precursors” a Mgr. Jan Němeček (školitel prof. A. Hrabálek) s přednáškou nazvanou „Structure-activity relationships study of dinitrobenzylsulfanyl heteroaromates as potential antitubercular agents”.

V loňském roce bylo toto symposium pořádáno FaF UK a v příštím roce se ho ujala Semmelweisova Universita v Budapešti s předpokládaným termínem konání listopad 2016.

Dvě studentky Natalia Szałaj – z Jagiellonian University Medical College, Kraków, Polsko a Gloria di Vita - University of Palermo, Itálie, obdržely Paul Ehrlich MedChem Euro-PhD certifikát.

Na symposiu byla zvoleno nové předsednictvo, které zahájí 1. 1. 2016 další tříleté období. Hlavním koordinátorem se stal prof. Julio Alvarez Builla (Alcalá University, Madrid, Španělsko), tzv. Coordinator-Elect byl zvolen prof. Stefano Alcaro (Magna Græcia di Catanzaro University, Catanzaro, Itálie) a členy prof. Serge van Calenbergh (Ghent University, Ghent, Belgie), prof. Norbert Haider (Vienna University, Vienna, Rakousko), prof. Danijel Kikelj (Ljubljana University, Ljubljana, Slovinsko) minulý koordinátor, prof. Jarmila Vinšová (Farmaceutická fakulta UK, Česká Republika) a na příští rok prof. Katarzyna Kiec-Kononowicz (Jagiellonian University, Krakow, Polsko), organizátor letošního symposia.

Fotografie nového předsednictva

Zleva: Norbert Haider, Jarmila Vinšová, Serge van Calenbergh, Katarzyna Kiec-Kononowicz,
Julio Alvarez Builla, Stefano Alcaro, Danijel Kikelj

 

Autorka textu: Prof. RNDr. Jarmila Vinšová, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS