Na Farmaceutické fakultě rokovali studenti doktorského studia

08.02.2015

Ve dnech 3. a 4. února 2015 se opět po roce na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové sešla doktorandská komunita z oblasti farmacie, přírodních věd a medicíny, aby se navzájem informovala (a také odbornou veřejnost) o tom, jak postoupila v řešení svých prací a co se povedlo, velmi okrajově i o tom, co se povedlo méně. Neboť, a to je škoda, o tom, co se nepovedlo, se příliš nemluví a už vůbec nepublikuje.

Součástí konference byla i vystoupení postdoků, zvláštní kategorie fakultních zaměstnanců, kteří doktorské studium již absolvovali a na naší fakultě pracují jako čerství absolventi tohoto typu studia, tedy již jako výkonní vědci. Jejich přítomnost na naší fakultě je umožněna díky probíhajícímu projektu POSTDOCI II UK, který koordinuje právě Univerzita Karlova a díky němuž máme možnost zaměstnat převážně absolventy doktorských studií ze zahraničí.

5. Postgraduální a 3. Postdoktorandská vědecká konference FAF UK
Dr. Burkhard Horstkotte

Přehlídku prací zahájil Dr. Burkhard Horstkotte, čerstvý laureát ocenění za významný přínos v rozvoji průtokových metod „FIA Award for Younger Researcher“ udělované Japanese Association for Flow Injection Analysis (JAFIA), které převzal na nedávné konferenci v Japonsku. Poté vystoupila celá plejáda našich studentů a vědců ze všech pracovišť fakulty.

Celkem se konference zúčastnilo více než 90 přednášejících. A protože část z nich byla zahraničních, jako konferenční jazyk byla kromě češtiny zvolena i angličtina. Studenti tak získali možnost nejen připravit (někdy vůbec první) vědeckou přednášku, ale zároveň vyzkoušet si i vystoupení v jazyce současné vědy – v angličtině.

Jako každá správná konference, byla i tato zakončena společenským setkáním. Odehrálo se v AC klubu, večer 4. února. Kromě guláše a konferenčního Pernštejna 11°, čekala na účastníky konference již neformální diskuse, ve které se často vyřeší více, než při zodpovídání dotazů přímo „na place“, tedy za konferenčním mikrofonem.

Akce byla velmi úspěšná, neboť svedla dohromady lidi, kteří, ač na jednom pracovišti, málo kdy najdou chvíli na společné setkání. A právě rozmanitost témat, která jsou na naší fakultě řešena, a jejich přátelské a kamarádské rozebírání velmi často umožní a ukáže nečekaná řešení. Takže i naše konference splnila svůj účel – seznámila odbornou veřejnost s novinkami a možná zajistila další a nečekané spolupráce.

Fotogalerie

20150203_102710DSC_4755DSC_4757DSC_4764DSC_4825DSC_4834DSC_4842DSC_4861IMG_3382

text: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
foto: Mgr. Martina Kopecká Jurčeková, Tomáš Holeček

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS