Zahájení činnosti Univerzitního vzdělávacího centra klinické farmacie pro specializační a kontinuální vzdělávání

03.09.2014

Prvními akcemi na podzim 2014 zahájí svou činnost „Univerzitní vzdělávací centrum klinické farmacie pro specializační a kontinuální vzdělávání“ (UCKF, viz www.faf.cuni.cz/uckf ), založené Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Jedná se o platformu, jejímž cílem je organizace kvalitních akcí v oboru klinická farmacie pro specializační a kontinuální vzdělávání. Akce jsou otevřeny k účasti všem farmaceutům a dalším zdravotnickým pracovníkům se zájmem o přednášenou problematiku. Cílem centra je také intenzivně rozvíjet interdisciplinární spolupráci zdravotnických pracovníků v oblasti racionální a bezpečné farmakoterapie.

Vzdělávací akce jsou organizovány pod odbornou záštitou Farmaceutické fakulty UK, Katedry sociální a klinické farmacie, Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP, v úzké spolupráci s Farmaceutickou fakultou Veterinární a Farmaceutické Univerzity Brno a dalšími farmaceutickými a lékařskými sekcemi a společnostmi. První podzimní kurzy UCKF proběhnou 25. 9. 2014 (kurz se slavnostním zahájením), 10. 10., 31. 10., 14. 11., 5. 12. 2014  a dále 1x měsíčně. Přihlášení na akce je možné na webových stránkách centra.  Náplň vzdělávacích akcí je zaměřena na klinické poznatky z oblasti rizik farmakoterapie, lékové problémy (diferenciální diagnostiku a jejich řešení), základy aplikované farmakokinetiky a farmakogenetiky, interpretaci laboratorních výsledků ve vztahu k bezpečnosti a účinnosti farmakoterapie, atd.

Posláním Univerzitního vzdělávacího centra klinické farmacie je intenzivně rozvíjet kontakty akademické sféry s praktickými pracovišti, podpora přímého transferu vědecko-výzkumných poznatků a klinických zkušeností do výukových modulů a klinické praxe a rozvoj multidisciplinární spolupráce. Akce jsou postaveny na zkušenostech a dlouholeté národní a mezinárodní spolupráci na poli výuky a výzkumu v oboru klinická farmacie a na spolupráci s mezinárodními organizacemi podporujícími rozvoj tohoto oboru.

Srdečně Vás zveme k účasti a těšíme se na vzájemnou spolupráci!
 

PharmDr. Daniela Fialová, PhD., Vedoucí odborných prací centra
Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., Vedoucí Katedry sociální a klinické farmacie
Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, PhD., Děkan Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové

http://www.faf.cuni.cz/uckf

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS