Uplatnění absolventů Ph.D. studia FaF UK v bioanalytickém výzkumu

20.10.2014

V rámci doprovodných akcí oslav 45. výročí založení Farmaceutické fakulty v Hradci Králové proběhl v sobotu 18. 10. 2014 seminář pod názvem „Uplatnění absolventů Ph.D. studia FaF UK v bioanalytickém výzkumu“. V programu semináře pořádaného s podporou evropského projektu OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0235 „Vybudování výzkumného týmu experimentální a aplikované biofarmacie“ (TEAB), za který zodpovídá prof. RNDr. Petr Solich, CSc., proběhly laboratorní ukázky v laboratořích Katedry analytické chemie zaměřené na moderní instrumentální vybavení a jeho využití v různých oblastech bioanalýzy. Bývalí a současní Ph.D. studenti měli možnost předat si zkušenosti s průběhem Ph.D. studia, ale také s uplatněním absolventů na různých pozicích od lékárníků až po výzkumné pracovníky.

V rámci semináře bylo předneseno několik prezentací:

  • PharmDr. Lucie Havlíková, Ph.D. - vývoj výzkumné a publikační aktivity Katedry analytické chemie;
  • Mgr. Jiří Smutek - uplatnění absolventů Ph.D. studia na pozicích klinického farmaceuta;
  • PharmDr. Ivana Urbánková, Ph.D. – zkušenosti se zapojením absolventa ve vývoji a registraci léčivých přípravků;
  • PharmDr. Jitka Tolarová, Ph.D. – uplatnění odborného analytického pracovníka ve špičkové soukromé společnosti zabývající se analýzami v oblasti klinického zkoušení léčiv;
  • PharmDr. Pavel Jáč, Ph.D. – zkušenosti absolventa Ph.D. studia FaF UK na zahraničním univerzitním pracovišti;
  • RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D. – pozice Ph.D. absolventů ve výzkumné laboratoři III. Interní gerontometabolické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

DSC06364_1DSC06373_1DSC06376_1DSC03478DSC03479DSC03501DSC03503DSC03507

Následovala bohatá a vysoce přínosná diskuze všech ostatních účastníků semináře, kteří nastoupili do Ph.D. studia na Katedře analytické chemie v letech 1995 až do současnosti. Všichni účastníci se shodli v názoru, že možnost studia na kvalitně vybavené a výzkumně orientované fakultě, pod vedením zkušených odborně zdatných školitelů a možnost dlouhodobých stáží na zahraničních pracovištích v rámci studia jim umožnila zaujmout významné pozice v praxi. Celkově se semináře zúčastnilo 55 bývalých i současných Ph.D. studentů a akademických pracovníků.

Logo

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS