Studenti Farmaceutické fakulty UK mezi delegáty 67. Světového zdravotnického shromáždění

02.06.2014

Ve dnech 19. - 24. května proběhlo ve švýcarské Ženevě v pořadí již 67. Světové zdravotnické shromáždění (World Health Assembly - WHA) - valná hromada Světové zdravotnické organizace (World Health Organization - WHO).

Během šesti dnů více než 3 300 delegátů z členských států a akreditovaných organizací diskutovalo o budoucnosti zdravotnictví a hlavních prioritách sektoru do dalších let.

Mezi delegáty International Pharmaceutical Students´ Federation (IPSF) byli i dva zástupci České republiky - studenti Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy David Čechlovský a Jakub Weber.

Fotogalerie

_MG_6899_WHA1WHA2

Mezi hlavní projednávaná témata letošního shromáždění bezprostředně se dotýkající farmaceutické profese patřily zejména:

  • Padělky léčiv a strategie v boji s nimi
  • Přístup k lékům
  • Růst antimikrobiologické rezistence   

Padělky léčiv jsou stále ožehavý problém dotýkající se nejen rozvojového světa a vyžadující společný postup celého sektoru od výrobce účinných látek (API), přes výrobce finálních produktů, distribuci a maloobchodní sítě až po regulační autority. V současnosti je stále palčivější problém zajištění kvalitních API, kdy společnosti, často z Asie, prodávají své produkty přes mnoho prostředníků, čímž znesnadňují čí téměř znemožňují vypátrat původního výrobce (či falsifikátora).

Právě na problematiku padělků léčiv upozorňuje také kampaň „Fight the Fakes“ zdůrazňující, že padělky léčiv nejsou problémem farmaceutických společností z důvodu krácení jejich zisků, ale především celospolečenský problém podkopávající důvěru pacientů ve zdravotnický systém jako celek.

Téma přístupu k lékům, jako jednoho ze základních pilířů WHO pro Millenium Development Goals a Universal Health Coverage, upozorňovalo nejen na úspěchy v oblasti tzv. Neglected Tropical Diseases, v rámci které se v roce 2012 v podobě tzv. Londýnské deklarace zavázal soukromý sektor spolu se státními i soukromými nadacemi a podporou WHO vymýtit do roku 2020 deset z tropických chorob, ale také na nutnost podobné mezisektorové spolupráce i v dalších oblastech terapie: HIV / AIDS, TBC a podobně.

Antimikrobiologická rezistence je téma, které je poslední měsíce – zejména po zveřejnění WHO reportu v květnu 2014 - stále více diskutované. To, že rezistence roste a nová antibiotika (ATB) nejsou (nebo jsou jen výjimečně), je známo, nicméně co s tím?

Problémem zůstává, že v současnosti není ani ekonomická (investice do vývoje a následná návratovost nových ATB není zdaleka tak výhodná jako např. investice do okologických léčiv nebo antidepresiv) ani politická vůle, kdy by státní sektor motivoval farmaceutické společnosti formou pobídek k investicím do tohoto výzkumu. Pokud se tedy vůle nenajde, je zcela dobře možné, že si „vypěstujeme“ v příštích i několika málo letech kmeny, které budou rezistentní k současné léčbě, a nebude nástroje jak takovou pandemii zastavit…

Ve všech diskusích WHA se potom opakovalo a zdůrazňovalo téma prevence a nutnosti předcházet problémům raději než je draze léčit - zvláště v případech tzv. civilizačních nemocí (NCDs, non-communicable diseases) jako jsou např. diabetes, srdeční onemocnění, rakovina a další.

Toto téma se také jako jedno z hlavních objevilo v úvodní řeči generální ředitelky WHO Dr. Margaret Chan: “Zdraví v minulém století spoléhalo především na technologie a objevy v boji proti infekčním nemocem. Tomu je konec - s civilizačními chorobami jako současným největším světovým zabijákem, toto století je a musí být érou, kdy prevence bude minimálně stejně důležitá jako léčba samotná.”  

Při příležitosti WHA byla také spuštěna společná kampaň Mezinárodního červeného kříže (International Federation of Red Cross and Crescent Societies) a Mezinárodní federace výrobců inovativních léčiv (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations) s názvem “4 Healthy Habits” zaměřená právě na prevenci NCDs a zdravý životní styl. 

Jako speciální host vystoupila Melinda Gates z Nadace Bila a Melindy Gatesových, která, mezi jinými, ve své řeči zdůraznila úspěchy v oblasti snižování dětské úmrtnosti, jež se podařilo od roku 1990 snížit o 47 %, a nutnost tato čísla dále snižovat - například i jednoduchými intervencemi jako jsou maximalizace kontaktu matky s dítětem a kojení. Ve spolupráci s časopisem Lancet dokonce vyčíslili, že investice do zdraví matek a dětí je tou nejvýhodnější, kdy každý dolar investovaný se vrátí minimálně trojnásobně v ekonomickém výkonu obyvatelstva. 

Na závěr snad jen postřeh z úvodní řeči generální ředitelky WHO Dr. Margaret Chan: “Pokud ekonomický růst nebude doprovázen příslušným růstem domácího rozpočtu na zdravotnictví, uvidíme v blízké budoucnosti rostoucí počet bohatých zemí, ale plných chudých lidí.”

Chceme toto změnit? Začněme sami u sebe, u naší vlády a naší reprezentace. Má to smysl.

Rád bych na tomto místě také poděkoval České asociaci farmaceutických firem za podporu, která mi umožnila se tohoto výjimečného setkání zúčastnit.

Veškeré podklady k zasedání jsou přístupné na webu:    http://apps.who.int/gb/e/e_wha67.html

Jakub Weber
Chairperson of External Relations
International Pharmaceutical Students´ Federation

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS