Obor „Farmacie a farmakologie“ je v rámci Univerzity Karlovy jedním z nejkvalitnějších a obstojí i v celosvětových žebříčcích

03.12.2013

V minulých dnech zveřejnila britská společnost Quacquarelli Symonds nejnovější mezinárodní oborové žebříčky univerzit. V rámci oboru Farmacie a farmakologie se Univerzita Karlova umístila na 101.-150. místě a řadí se tak zde mezi přibližně 1 % nejlepších vysokých škol na světě. Lepšího umístění dosáhly pouze lingvistika a geografie (obě 51.-100. místo). Jak píše elektronický univerzitní časopis iFÓRUM, „Univerzita Karlova jako jediná instituce v České republice potvrdila svou příslušnost ke špičce světových vysokých škol“.

Vědní obor Farmacie je na Univerzitě Karlově rozvíjen na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové (FaF UK) prostřednictvím programu Vývoj a studium léčiv (PRVOUK P40) a detailní informace o jednotlivých oblastech výzkumu přináší webový Vědecký portál FaF UK.

Podle platné Metodiky hodnocení vládní Rady pro výzkum vývoj a inovace (RVVI) je Farmaceutická fakulta v rámci Univerzity Karlovy 4. vědecky nejvýkonnější fakultou v přepočtu na jednoho akademického pracovníka. FaF UK je také jednoznačně vědecky výkonnější (v absolutních číslech i při přepočtu na jednoho akademického pracovníka) ze dvou českých farmaceutických fakult.

Význam FaF UK potvrdila i loňská studie CERGE-EI hodnotící výzkumné instituce v ČR, kde autoři srovnávali publikace výzkumných organizací (zejména fakult univerzit a ústavů Akademie věd ČR) v rámci jednotlivých oborů. Základním parametrem hodnocení byl počet článků ve vysoce kvalitních časopisech (v nejvyšší třetině časopisů daného oboru srovnaných podle výše jejich impaktního faktoru). FaF UK je nejvýkonnějším českým vědeckým pracovištěm v kategorii „FR-Farmakologie a lékárnická chemie“ s jasným náskokem před dalšími hodnocenými českými výzkumnými institucemi. FaF UK se umístila na „medailové pozici“ také v kategorii CB‐Analytická chemie, kde získala (v rámci celé ČR) pomyslný bronz. Do první desítky českých výzkumných institucí se FaF UK dostala ještě v oborech CA‐Anorganická chemie, CC‐Organická chemie, CE‐Biochemie a GJ‐Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicína.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS