Nový přístroj Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové jednoduše určí strukturu obsahových látek rostlin, metabolitů či stopové látky v přírodě

15.01.2014

Hradec Králové 15. ledna 2014 – Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové (FaF UK) dnes otevřela novou Laboratoř hmotnostní spektrometrie. Ta je vybavena novým špičkovým analytickým přístrojem, který umožňuje jednoduše určit strukturu obsahových látek rostlin, metabolitů studovaných léčiv, či zjistit stopové látky obsažené v biologických vzorcích, odpadních vodách či obecně v životním prostředí.

Jedná se o ultra-vysokoúčinný kapalinový chromatograf (UHPLC) s nejmodernějším hmotnostním detektorem Synapt G2-Si od přední americké firmy WATERS. Na přístroj přispěl částkou téměř 10,5 mil. Kč projekt určený k revitalizaci infrastruktury na FaF UK (REVIFAF), který fakulta získala z prioritní osy 4 operačního programu Výzkum a vývoj pro inovaci.

Smyslem projektu REVIFAF je zlepšení kvality vzdělávání s vazbou na vědu a výzkum na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové. „Projekt má za cíl zajistit odpovídající infrastrukturní podmínky, které udrží na FaF UK špičkové odborníky a umožní jim provozovat vědecko-výzkumnou činnost v důstojných, špičkových, motivujících a bezpečných podmínkách a předávat prostřednictvím výuky své jedinečné znalosti nové generaci farmaceutů, jež dále zlepší perspektivy absolventů fakulty na trhu práce“, uvedl Petr Solich, vedoucí katedry analytické chemie na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové.

Synapt G2 Si je již druhá generace hybridního hmotnostního spektrometru typu kvadrupól – analyzátor doby letu (q-TOF) s vestavěnou iontovou mobilitou. Tento přístroj významně usnadňuje identifikaci a strukturní analýzu širokého spektra látek pomocí měření správné a přesné hmoty molekulových iontů (MS), určení sumárního vzorce sledované sloučeniny, izotopického složení (včetně chirálních látek) a interpretací fragmentačních spekter (MS/MS). Díky vysokému rozlišení je docíleno vysoké selektivity a snížení rizika případných interferencí. Rychlost skenování analyzátoru q‑TOF je klíčová pro spojení s rychlými separačními technikami, jako je právě UHPLC.

Pro více informací prosím kontaktujte:

Prof. RNDr. Petr Solich, CSc.      
vedoucí katedry analytické chemie
Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
E-mail: solich@faf.cuni.cz
Tel.: 495 067 294

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
děkan
Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
E-mail: hrabalek@faf.cuni.cz
Tel.: 495 067 400

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS