Nové vedení Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové

11.02.2014

Dnem 1. 2. 2014 se funkce děkana Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové ujal

doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Novým děkanem byl zvolen na 18. zasedání Akademického senátu Farmaceutické fakulty dne 20. 11. 2013.

Dále bylo dne 11. 2. 2014 na 21. zasedání Akademického senátu Farmaceutické fakulty schváleno také nové obsazení funkcí proděkanů. Tyto funkce nyní zastávají:

Prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
Proděkan pro studijní záležitosti

Doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
Proděkan pro mezinárodní vztahy fakulty, studium v angličtině a studium Zdravotnické bioanalytiky 

Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.
Proděkan pro vědeckou činnost, doktorské studium a akademické kvalifikace

Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
Proděkan pro vnější vztahy fakulty a transfer technologií

Prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
Proděkan pro vnitřní záležitosti, evropské fondy a strategický rozvoj fakulty

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS