Inaugurace děkana Farmaceutické fakulty

18.02.2014

Dne 18. 2. 2014 proběhla v historickém domě U Špuláků slavnostní inaugurace nového děkana Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy. Stal se jím doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., který byl v pořadí již sedmým děkanem fakulty zvolen na 18. zasedání Akademického senátu Farmaceutické fakulty dne 20. 11. 2013. Novému děkanovi předal funkci slavnostním aktem zavěšení děkanského řetězu rektor Univerzity Karlovy Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA . Dosavadním děkanem  fakulty byl prof. PharmDr.  Alexandr Hrabálek, CSc., který zastával tuto významnou pozici po dobu minulých osmi let.

Za Farmaceutickou fakultu se slavnostního aktu zúčastnilo nové vedení fakulty a dále se účastnili členové rozšířeného kolegia děkana.

DSC_3035 PSDSC_3041 PSDSC_3052 PSDSC_3054 PSDSC_3055 PSDSC_3063 PSDSC_3074 PSDSC_3076 PSDSC_3083 PSDSC_3096 PSDSC_3153 PS

Foto: Mgr. Miloslav Macháček

Hosty byly dále významné osobnosti akademického i veřejného života Hradce Králové: prof. RNDr. Josef Hynek, Ph.D., MBA, rektor Univerzity Hradec Králové, prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, doc. Ing.  Václav  Janeček, CSc., děkan Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové,  Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová Ph.D., děkanka Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, doc. RNDr. PaedDr. Pavel Trojovský, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové, doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Slavnostní chvíli svou návštěvou rovněž poctili hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc a náměstkyně primátora statutárního města Hradec Králové ing. Anna Maclová.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS