Farmaceutická fakulta UK na Týdnu vědy a techniky v Hradci Králové

03.11.2014

DotkniSeVedy.jpgOd začátku listopadu 2014 se v Praze a krajských městech koná Týden vědy a techniky AV ČR (www.tydenvedy.cz), největší vědecký festival v České republice, v jehož rámci budou návštěvníci moci navštívit více než 500 akcí. Tento celorepublikový vědecký festival bude probíhat také v Hradci Králové, kde se vedle doprovodného programu uskuteční přednášky královehradeckých fakult Univerzity Karlovy a pracovišť Akademie věd.

V úterý 11. 11. 2014 Vás zveme do Výukového centra Lékařské fakulty na veřejné přednášky vědců z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

 

Alkaloidy čeledi Amaryllidaceae jako potenciální léčiva

Látky produkované rostlinami tzv. sekundární metabolity, jsou základní strukturou mnoha využívaných léčiv. Na základě historického využívání rostlin v lidové medicíně neustále probíhá výzkum potenciálního využití látek dalších, známých i nově objevených sloučenin z přírodních zdrojů. Vedoucí Katedry farmaceutické botaniky a ekologie, doc. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. ve své přednášce představí strukturně jedinečné alkaloidy z rostlinné čeledi Amaryllidaceae, které disponují širokou biologickou aktivitou. Jeden z nejslibnějších potenciálů těchto látek je jejich inhibiční aktivita vůči enzymu acetylcholinesterase, čehož se využívá v terapii Alzheimerovy choroby. Dalším zajímavým účinkem amarylkovitých alkaloidů je jejich protinádorová aktivita indukcí apoptózy. Paní doc. Cahlíková bude také prezentovat výsledky výzkumné skupiny ADINACO farmaceutické fakulty, která se přímo zabývá izolací, strukturní identifikací amarylkovitých alkaloidů a jejich potenciálním využití v terapii Alzheimerovy choroby a v protinádorové terapii.

Regulace exprese biotransformačních enzymů: klinické aspekty a význam ve vývoji léčiv

Lidský genom je přečten, otevírají se doposud netušené možnosti ve farmacii a biomedicíně při efektivnější terapii a vývoji léči. Jak si stojíme dnes, 13 let po „přečtení“ lidského genomu? Proč stále někteří lidé odpovídají na stejné léky jinak? A proč se jejich odpověď u stejných léků, při stejném onemocnění, ale v jinou dobu může lišit? Proč stále nemáme validní buněčné modely pro vývoj léčiv? Důvodem je mimo jiné i fakt, že nerozumíme mnoha aspektům regulace genové exprese našeho genomu, včetně regulace biotransformačních enzymů, které jsou odpovědné za metabolismus léčiv. Výzkum těchto vysoce univerzálních enzymů stál u základů moderních trendů farmacie, pomohl odhalit některé souvislosti lékových interakcí a nežádoucích účinků, a stal se základem personalizované medicíny a farmakogenetiky. Pan doc. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. z Katedry farmakologie a toxikologie a hlavní řešitel Centra excelence  Centra interakcí potravních doplňků s léčivy a nutrigenetiky představí moderní trendy a biotechnologie v medicíně a farmacii z pohledu regulací detoxifikačních enzymů na pozadí nejnovějších poznatků biomedicíny posledních let.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS