Farmaceutická fakulta UK láká svým klinickým výzkumem již středoškolský terén

19.06.2014

Dne 19. 6. 2014 proběhlo na Farmaceutické fakultě UK slavnostní setkání akademických pracovníků Katedry sociální a klinické farmacie se studentkou gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli Kateřinou Valentovou a její učitelkou Mgr. Martinou Kunderovou.

Kateřina Valentová, která se ucházela o spolupráci v oblasti klinické farmacie, se zapojila do projektu Výzkumné skupiny compliance a souvisejících aspektů zaměřeného na tzv. adherenci k léčbě osteoporózy. Adherence (nebo také compliance) k léčbě představuje rozsah, ve kterém se chování pacienta shoduje s radami zdravotníka (nejčastěji lékaře). Pod vedením PharmDr. Magdy Vytřísalové, Ph.D. a Mgr. Terezy Touškové si vyzkoušela práci s elektronickými lékovkami typu MEMS (Medication Event Monitoring System) včetně vyhodnocení údajů o užívání léčiv získaných od pacientů tímto způsobem. Studentka Valentová postoupila až do celostátního kola soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže AMAVET, které se konalo 24. 4. 2014 v prostorách Akademie věd a svůj příspěvek prezentovala v angličtině.

Chování pacientů ve vztahu k užívání léčiv je výrazně ovlivněno kulturou a systémem zdravotní péče a výsledky ze zahraničí nelze vždy aplikovat na české pacienty. Vlastní výpověď pacienta velmi často nadhodnocuje správné užívání léčiv, protože se pacienti snaží zdravotníkům „zavděčit“. To platí i v případě, že pacienti vyplňují dotazníky anonymně. Studie, které využívají objektivní metodiku, jsou proto více než žádoucí. Mezi objektivní metody hodnocení adherence pacienta k léčbě patří mimo jiné také elektronické monitorování pomocí elektronických lékovek. Co si ale vlastně pod pojmem elektronické monitorování nebo elektronická lékovka představit? Tato lékovka vypadá jako obyčejný obal na léky a je k dispozici v různých velikostech. Uzávěr (víčko) lékovky obsahuje uvnitř čip, který registruje každé jednotlivé otevření, dokonce i jeho čas. Z víčka lze údaje o otevírání lékovky kdykoli stáhnout pomocí komunikátoru do počítače. Předpokladem správného vyhodnocení je, že po otevření lékovky pacient následně užije příslušnou dávku léčiva. Speciální počítačový program vyhodnocuje různé parametry, ze kterých lze vyvodit, do jaké míry užívá pacient své léky správně podle doporučení. Studie s elektronickými lékovkami v běžné klinické praxi však pro svoji náročnost (organizační i finanční) českými výzkumníky prováděny dosud nebyly.

Tento průkopnický projekt byl intenzivně podpořen vedoucím Katedry sociální a klinické farmacie, prof. RNDr. Jiřím Vlčkem, CSc., a vedoucím Osteologického centra Fakultní nemocnice v Hradci Králové, prof. MUDr. Vladimírem Paličkou, CSc., dr.h.c. Díky nim se výzkumnému týmu podařilo naplánovat a provést studii s minimálním ovlivněním běžné zdravotní péče a získat první cenné výsledky.

Setkání s hosty z litomyšlského gymnázia na Katedře sociální a klinické farmacie bylo velmi podnětné. PharmDr. Magda Vytřísalová, Ph.D. představila obě kolegyně pracovníkům katedry a poděkovala studentce Kateřině Valentové za její iniciativní zapojení do projektu. Velký dík patří také učitelce Mgr. Martině Kunderové, která svým entuziasmem motivuje nadané gymnaziální studenty k zapojení do vědecké práce a k dalšímu rozvoji započatých projektů. Mgr. Kunderová nastínila, jakým způsobem se studenty pracují, jaké mají výsledky a s jakými problémy se potýkají. Na základě bohaté diskuze, která následovala, se začíná rozvíjet spolupráce mezi Farmaceutickou fakultou UK a Gymnáziem Aloise Jiráska v Litomyšli. Pedagogové a studenti doktorských programů budou možná již v příštím akademickém roce přednášet na specializovaná témata přírodovědně nadaným středoškolským studentům v rámci odborných seminářů.

Cílem spolupráce je rovněž ukázat středoškolákům se zájmem o zdravotnicky orientované obory, že Farmaceutická fakulta UK není pouze příležitostí k dalšímu studiu, ale i ke kvalitní výzkumné činnosti, která se v poslední době intenzivně rozvíjí také v oblasti disciplín orientovaných na pacienta a v oblasti sociální farmacie. Zájemcům nabízíme možnost do takové činnosti nahlédnout a poznat její kouzlo ještě během středoškolského studia.


Autorky

PharmDr. Magda Vytřísalová, Ph.D., Mgr. Tereza Toušková

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS