EPSA Autumn Assembly - Podzimním sjezd Evropské asociace studentů farmacie

15.10.2014

RC.jpgV týdnu od 28. října do 2. listopadu se Hradec Králové zaplní zahraničními návštěvníky. Více než tři sta studentů ze 34 evropských zemí se zde setká na Podzimním sjezdu Evropské asociace studentů farmacie (EPSA Autumn Assembly) organizovaném Spolkem českých studentů farmacie a Unií studentů farmacie. Na účastníky z řad aktivních studentů a zástupců vedení studentských farmaceutických organizací čeká náročný týden plný vzdělávacích seminářů, přednášek a debat o směřování asociace v Evropě kombinovaný s bohatým sociálním programem.

Už i mladí studenti si uvědomují nezastupitelnou úlohu pacienta a jeho spoluúčasti na péči o zdraví, a tak téma letošní vzdělávací části nese název: „Pacient ve středu zdravotní péče – z laboratoře k občanům“. V rámci ní vystoupí odborníci s přednáškami zabývajícími se cestou látky od prvotní aktivní farmaceutické substance až po hotový lék se zaměřením na etické aspekty celého procesu. Moderní směry ve zdravotnictví a vědě kladou vedle nutných znalostí také zvýšený důraz na takzvané „měkké dovednosti“, a proto bude podstatná část programu věnována tématům jako je komunikace, poskytování zpětné vazby a řízení stresu.

V pátek 31. října proběhne v centru Hradce Králové veřejná zdravotní kampaň „Změřte si svůj tlak“, během které studenti nejen krevní tlak změří, ale také upozorní na aspekty léčby této choroby, kterou trpí až pětina české populace. V současné době je však stále v ČR mnoho osob s vysokým krevním tlakem, které o své nemoci neví anebo se s ní dostatečně neléčí. Farmaceuti mohou pomoci s prevencí a terapií mnoha chorob díky své znalostí léčiv, jejich potenciálních interakcí či negativním efektem na krevní tlak a také skríningem, který již některé lékárny nabízejí v rámci svých služeb.

Naši studenti se dlouhodobě a intenzivně zapojují do mezinárodního dění, ať už na úrovni evropské asociace (EPSA) nebo globálně (Mezinárodní federace studentů farmacie – IPSF). Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové se může pochlubit dlouhodobou přítomností svých studentů ve volených funkcích, kteří tak řídí aktivity mladých budoucích farmaceutů v Evropě i celosvětově. Po třech letech se v ČR opět opakuje událost s tak vysokým zastoupením zahraničních účastníků. Na rozdíl od minulé akce, Světového symposia studentů zdravotnických oborů (WHSS), který se konal v roce 2011 v Praze, proběhne celý letošní kongres v univerzitním městě Hradci Králové.

Průběh konference můžete sledovat na www.epsa-aa2014.com nebo na www.facebook.com/EPSAaa2014.

Proč by měl Podzimní sjezd Evropské asociace studentů farmacie zajímat právě vás?

  • 28.10. - 2.11. více než 300 zahraničních účastníků ze 34 evropských zemí.
  • 31.10. Veřejná zdravotní kampaň v centru Hradce Králové - problematika vysokého krevního tlaku.
  • Sjezd aktivních studentů farmacie a zástupců studentských farmaceutických organizací z Evropy. Vzdělávací a sociální program kongresu se zaměřením na měkké dovednosti a péči o pacienta.
  • Farmacie je multioborová, vysoce odborná zdravotnická profese s velkým společenským dopadem zahrnující v sobě prvky společenskovědní, zdravotnické a přírodovědní. Farmaceut při svém působení v lékárně má možnost podílet se na optimalizaci terapie pacientů, prevenci a záchytu nemocí.
  • Záštita Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, České lékárnické komory, Univerzity Karlovy, Města Hradec Králové a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
     

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS