EPSA: 36 thAnnual Congress 2013, Catania, Sicília

01.05.2013

European Pharmaceutical Students´ Association

36 thAnnual Congress 2013, Catania, Sicília

EPSA kongres je jedným z najvačších kongresov pre študentov. Práve o tento bol enormný záujem, prihlásilo sa skoro tisíc účastníkov! Kvôli kapacite mohol taliansky organizačný tím vybrať len 420 účastníkov, z čoho 20 študentov tvorila česká delegácia (15 študentov z Hradca Králové a 5 z Brna).

Výročný kongres prebiehal v dňoch od 22.4 – 28.4.2013 v krásnej destinácii Catania, na ostrove Sicília. Prvé dva dni tvorilo sympózium, s hlavnou témou „Špecializácie a edukačné príležitosti pre farmaceutov.“ Bolo prínosné pozorovať jednotlivé rozdiely v špecializácii vo farmácii. Pomohlo nám to pochopit niektoré nejasnosti, a dalo nám to prehľad o jednotlivých smeroch farmácie. V popoludných hodinách prebiehali jednotlivé trainingy a workshopy. Trainingy sú velmi interaktivnou výukovou lekciou a sú vätšinou pre 20 ľudí. Chod trainingu ovplyvňujú samotní účastníci. Workshopy sa snažia byť interaktivne, ale v menšom množstve, pretože sú aj pre 50 ľudí. Pre mňa bol najviac prínostný a najlepší training s názvom „Presentation skills.“ Training by sa dal rozdeliť na dve časti. V prvej sme dostali rady ako sa teoreticky dobre prezentovať. Druhú časť tvorila  úloha - pripraviť nás na reč pred publikom. Reč, ktorá bude mať smysel a ktorá dokáže zaujať. Nakoniec sme si každý mali pripraviť jednominútovú reč a predniesť ju ostatným. Potom sme od každého dostali feedback (zpätnú vazbu), čo sme robili dobre, a čo by sme mali zlepšit. Zároveň nás každého nahrávali, takže každý sa mohol vidieť a ohodnotiť sa samostatne. Myslím si, že toto je vec, ktorá na našich školách chýba! Vieme sa naučit milion vecí ale odprezentovať to vie len málokto.

Druhý by som vypíchla workshop Student Advocacy, ktorý bol tiež veľmi zaujímavý. Student Advocacy je o tom, ako študenti môžu bojovat za svoje práva a svoje názory. Napríklad ako sa môžu angažovať a prezentovať svoje nápady na zlepšenie chodu školy či zmeny curricula.

Nasledujúce tri dni prebiehalo General Assembly súbežne s jednotlivými trainingmi a workshopmi. Čo to vlastne General Assembly je? Je to hlavný rozhodovací orgán európskej farmaceutickej asociácie študentov (EPSA). Každý členský spolok má dvoch oficiálnych delegátov, ktorý hlasujú za jednotlivé kroky a priebeh diania. Napríklad za Českú republiku sme mali štyroch oficiálnych delegátov – dvoch z Hradca Králové a dvoch z Brna. Spoločne majú však při rozhodovaní len jeden hlasovací hlas. Počas General Assembly, jeden den prebiehali prezentácie o nasledujúcich kongresoch. Jedným z nich je aj World Healthcare Students´s Symposium, ktorý sa bude konať v 8-13.9.2013 v Laussane, Švajčiarsko. Keďže sme spolu s Davidom Čechlovským v organizačnom tíme pre tento kongres, tak našou úlohou bolo ho propagovať a prezentovať účastníkom EPSA kongresu na General Assembly.

Posledný den General Assembly prebiehali volby nasledujúceho EPSA výboru a jednotlivých coordinátorov. Pre nás najväčším úspechom bolo zvolenie Gabriely Valentovej do pozície Vice President of External Affairs. Gabča sa tiež zaslúžila o členstvo hradeckého spolku v EPSE a teraz už druhý rok reprezentuje našu fakultu na medzinárodnej úrovni.

Samozrejme študentské kongresy nie sú len o edukačnej časti. Každý večer sme mali pripravenú párty, s určitou tématikou. Prvá noc býva vždy „otváracia ceremónia“, kde nás privítali taliansky organizátori, a prezident EPSA .Otvorenie prebiehalo v meste na streche hotelu, s nadherným výhladom na celú Cataniu.  Druhý večer sme mali „Taliansku noc“, kde všetci účastníci mali prísť oblečení vo farbách talianskej vlajky. Jedli sme pizzu a hrali nám talianske pesničky. Tretia noc sa niesla v znamení „Kreslenia na telo“, kde nám namalovali na tvár rôzne motívy. Nasledujúca noc bola „Medzinárodná noc“, ktorá je vždy najlepšou. Každá krajina si prinesie svoje národné špeciality, jedlo, pitie, a oblečie sa do národného odevu, alebo do spolkových tričiek. My ako česká delegácia sme mali oblečené tričká, ktoré sme si nechali vyrobiť, a dovolím si tvrdiť, že pri našom stole bolo vždy najviac ľudí. Piata noc prebiehala v znamení karnevalu. Každý si mal priniesť buď nejakú masku,alebo škrabošku. No a posledná noc býva vždy tou najnoblesnejšou. Jedná sa o „gala noc“ kde sú všetci oblečení ako na ples, dostali sme úžasnú večeru s talianskymi špecialitami, a talianskym vínom. S talianskym kongresom sme sa rozlúčili vo velkom štýle, a rozlúčila sa s nami aj samotná sopka Etna, ktorá okolo deviatej večer začala chŕliť lávu!

Před závěrom by som chcela poďakovať všetkým účastníkom, najmä celej českej delegácii, pretože sme našu fakultu dobre reprezentovali. Zažili sme pekné momenty a spomienky nám zostanú navždy. Týmto by som chcela podporiť všetkých študentov, aby sa toho nebáli, registrovali se na ďalší kongres a zažili na vlastnu kožu EPSA atmosféru! Určite to stojí za to, aspoň raz za štúdium, pretože to človeku dokáže otvoriť oči a zmeniť pohlady do budúcna. Na záver by som chcela poďakovať Farmaceutickej fakulte v Hradci Králové, ktorá mí pomohla pokrýť niektoré náklady.

Katarína Lihocká
EPSA JWG Representative
4. ročník

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS