Čeští studenti farmacie se stále aktivněji podílejí na chodu IPSF

10.12.2013

International Pharmaceutical Students’ Federation je studentská nezisková organizace, která sdružuje více jak 300 000 studentů z 63 zemí světa. Takové těleso potřebuje důmyslně propracovaný organizační systém, aby bylo schopné i nadále hájit zájmy a zlepšovat vliv i schopnosti studentů farmacie. I z tohoto důvodu bylo souběžně vedle workshopů několik dnů během 59. IPSF kongresu věnováno valné hromadě (General Assembly, GA), během kterých oficiální delegáti členských zemí přijímali reporty za uplynulý rok a rozhodovali o směrování celé federace v budoucnosti. Vzhledem k rozsáhlosti portfolia IPSF a zainteresovanosti delegátů, není divu, že valná hromada trvala 6 dnů od 9 až do 18 hodin. Další, neméně důležitou, součástí kongresu je edukační program sestávající se z Educational a Scientific symposií, workshopů a seminářů.

Hlavním tématem celého kongresu bylo "Global Health for the individual Patient", které se skládalo ze dvou podtémat - "Personalized Medicine" & "Developing Pharmaceutical Care through Collaborative Practice". První a nejdůležitější informace, kterou zmínila většina přednáčejících je fakt, že my přítomní studenti na sebe můžeme být hrdí. Vzhledem k tomu, že venku bylo 30 stupňů a my přesto proseděli týden na přednáškách musím souhlasit. Další společný názor většiny přednášejících byla jejich snaha nás povzbudit, abychom hájili zájmy farmaceutů. Jen když se ozveme, tak nás bude někdo brát vážně. Jinak můžeme být potichu a pořád si stěžovat, ale to nic nezmění.

Z dvoudenního sympozia by bylo vhodné krátce zmínit obsah alespoň jedné přednášky. Prof. Dr. Hugh Barr se zaměřil na důležitost vzdělávání studentů jednotlivých profesí zdravotnictví v mezioborovém duchu = již během studia. Jaké jsou bariéry? Jaké jsou výhody? Klíčem celé přednášky byla následující věta: "Collaboration can only cause improvement of patient care." A to by přeci měl být hlavní cíl zdravotnictví. Určitě by se našlo pár cest, jak zařadit mezioborovou spolupráci již do studijních plánů. Například zavedení hodin společných pro studenty medicíny a farmacie, večerní diskuze nebo řešení klinických případů, by mohlo do budoucna zlepšit spolupráci na profesionální úrovni.

Díky spolupráci se serverem Farmaactueel si můžete prohlédnout záznamy všech prezentací.

Mimo přednášky mě nejvíce zaujal Patient Counselling Event (PCE), aneb jak správně provést proces dispenzace. Tento workshop byl rozdělen na tři části. V první části jsme se zabývali teorií a správným přístupem. Kostra dispenzace se skládá z několika kroků:

  1. Úvod: “Pozdravit pacienta, představit se a identifikovat se (jsem farmaceut, laborant,...). Informovat pacienta, že konverzace je soukromá a důvěrná. Zeptat se pacienta, zda má 5 minut abychom vše probrali.”
  2. Shromáždění informací: “Jste pan Novák? Už jste někdy lék užíval? Proč jste navštívil doktora? Co Vám doktor řekl? Berete nějaké jiné léky? Používáte nějaké bylinné přípravky? Zaznamenali u Vás nějaké alergické reakce? Pijete alkohol? Kouříte?”
  3. Dispenzace léku: “Srozumitelně vysvětlit jméno, sílu, typ, množství, mechanismus účinku, instrukce užívání (3x denně po jídle, nepůlit, nekousat,...). Důležité zmínit monitoring terapie (30 minut po aplikace se sníží bolest, měla by odeznít po 3 dnech). Zmínit nejčastější nežádoucí účinky a co dělat abychom jim předcházeli. Při alergické reakci vysadit.”
  4. Další informace o léku: “Interakce s nynější léčbou, pokud by se pacient chtěl samoléčit, nechť neváhá kontaktovat svého farmaceuta. Skladování. Co když zapomenu dávku? Nefarmakologické opatření podporující léčbu.”
  5. Závěr: “Abych se ujistil, že jsem všechno správně vysvětlil, mohl byste mi zopakovat, jak máte daný lék správně užívat? Máte nějaké další dotazy? Pokud ano, neváhejte nás telefonicky kontaktovat. Poděkovat pacientovi.”
  6. Komunikace: Důležitá je verbální i nonverbální. Používat srozumitelné výrazy, nepřeskakovat z tématu do tématu. Přizpůsobit hlasitost řeči. Držení těla, oční kontakt, způsoby a výraz hrají také velkou roli.

V druhé části se zhruba 20 dobrovolníků přihlásilo do soutěže. Den předem dostali případ na který se teoreticky připravili a pak během 5 až 7 minut dané léčivo pacientovi dispenzovali. Tito soutěžící měli uzavřený prostor, aby se necítili nervózně. Porotci vybrali 3 nejlepší a v třetí části workshopu během posledního dne kongresu se odehrálo finále. Já osobně jsem hrál pacienta a musím přiznat, že s tak kvalitní péčí jsem se v žádné lékárně nesetkal. Bylo by rozhodně přínosné takové workshopy v ČR rozšířit.

Stále významnějším tématem IPSF pro budoucí roky se stává koordinace hájení zájmů studentů farmacie a farmacie jako profese u třetích stran (advocacy & policy), stejně tak jako utužování strategických partnerství. Po volbách do nejvyšší exekutivy IPSF se bude tímto rozšiřováním zabývat také nový Chairperson of External Relations, Jakub Weber, bývalý prezident Spolku českých studentů farmacie. Druhým členem exekutivy z České republiky byl zvolen na pozici Chairperson of Professional Development David Čechlovský, který se tak stal nejvyšším koordinátorem četných projektů rozvíjejících profesní dovednosti. Obsazení hned dvou pozic v nejvyšších kruzích IPSF je dalším prohloubením stop českých studentů, kteří převzali štafetu po Veronice Sochové z pozice Treasurer 2011-2013 a Janu Röderovi, který byl prezidentem IPSF v letech 2010-2011.

DSC_0777IPSF_WC_Foto1IPSF_WC_Foto2

Vedle organizačních dovedností prokázali naši studenti i vědecký úspěch, kdy Tereza Hergeselová získala první místo při Scientific Poster Exhibition s prezentací své práce “In vitro assessment of antiproliferative effect of aroylhydrazone iron chelators - new set of SIH analogues” se kterou porazila 13 mladých vědců z celého světa.

Dalším významným krokem bylo vytvoření kanceláře pro evropský region, který tak znovunastavil koordinované zastoupení IPSF v Evropě po třiceti letech, které uplynuly od oddělení European Pharmaceutical Students’ Association. Toto zastoupení IPSF tak pomůže spravovat projekty IPSF a účinněji naplňovat potřeby členů v tomto regionu.

O tom, že duch sounáležitosti farmaceutických studentů přežívá navždy svědčí i zpráva od prezidenta IPSF z let 1961 až 1963, pana Antona Damena, který se rozhodl svěřit své archivy a předat tak také 6 stránkovou zakládající listinu IPSF z roku 1949. Kvůli vysokému věku se bohužel pan Damon nemohl účastnit valné hromady, ale z jeho pozdravu bylo i tak cítit, ohromující věrnost farmaceutické profesi i IPSF jako takové.

O pořádání IPSF kongresu již je rozhodnuto na dva roky dopředu a letošní členové delegace by jistě doporučili všem studentům farmacie účast buď na 60. ročníku v Portu a/nebo další rok v Indii. Jedná se o oči otevírající zážitek, který vám přinese mnoho rozšířených obzorů, spoustu zahraničních profesních přátel, nové dovednosti a mnoho skvělých vzpomínek. Rádi bychom poděkovali celé české delegaci za úžasnou reprezentaci, jmenovitě tedy Veronice Sochové, Jakubovi Weberovi, Tereze Štipkové, Davidu Čechlovskému, Gabriele Valentové, Janu Tomiškovi, Tereze Hergeselové a Martině Hospodárové.

Poděkování za podporu patří Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové.

Lukáš Dušek & David Čechlovský & Jakub Weber

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS