4th Meeting of the Paul Ehrlich MedChem Euro-PhD Network

23.06.2014

Ve dnech 20. až 22. 6. 2014 se uskutečnilo na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové čtvrté setkání „Paul Ehrlich MedChem Euro-PhD Network“. Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové je členem evropské sítě zaměřené na medicinální chemii, která sdružuje 37 převážně farmaceutických fakult z 15 evropských zemí.

Slavnostního otevření se zúčastnili děkan Farmaceutické fakulty UK doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., primátor města Hradce Králové MUDr. Zdeněk Fink a proděkan Farmaceutické fakulty UK prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Symposium bylo slavnostně zahájeno prof. RNDr. Jarmilou Vinšovou, CSc., koordinátorkou a členkou výboru „Paul Ehrlich MedChem Euro-PhD Network“. Prof. Dr. Danijel Kikelj, president této evropské sítě, předal Paul Ehrlich Euro-PhD certifikáty třem kandidátům – dr. Federica Moraca z univerzity Cagliare (Itálie), dr. Francesca Morreale z univerzity v Messině (Itálie) a dr. Alexandra Gaspar z univerzity v Portu (Portugalsko), a to na základě kladného hodnocení a splnění všech požadovaných kritérií. Uchazeči presentovali výsledky své výzkumné práce vypracované během doktorského studia na domácí fakultě a v zahraničí. Plenární přednášku přednesl přední světový analytický chemik prof. Dr. František Švec, ředitel Lawrence Berkeley National Laboratory v Kalifornii ve Spojených státech. Symposia, které bylo zařazeno do “European Federation for Medicinal Chemistry“ se zúčastnilo celkem 80 účastníků z 18 univerzit deseti států Evropy, z čehož bylo 14 koordinátorů této evropské sítě, a 54 Ph.D. studentů presentovalo na vysoké úrovni výsledky své vědecko-výzkumné formou ústních a posterových sdělení. Dvě přednášky přednesli i studenti Farmaceutické fakulty UK – Ondřej Janďourek a Kateřina Hrušková.

IMG_2529IMG_2531IMG_2532IMG_2535

Tato prestižní mezinárodní akce byla organizována v rámci evropského projektu TEAB (CZ.1.07/2.3.00/20.0235) a byla další oslavnou událostí při příležitosti oslav 45. výročí založení Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze.

Kromě vědecké náplně byla kulturní vložkou hudební skupina DiJazzTiva, výlet do zámku v Častolovicích a návštěva stoletého pivovaru v Dobrušce s prohlídkou výroby, degustací a slavnostní večeří.


logolink_color.jpg

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS