Odborné dotazy

Příjem dotazů

Dotazy zasílejte na e-mail: lic@faf.cuni.cz

Doba ke zodpovězení dotazů

  • Při e-mailovém zadání je nutno zvážit naléhavost případu a požadavek uvést v zadání. Pokud nebude uvedeno jinak, je standardní doba pro vyřešení dotazu 10 pracovních dní.

  • Preferujeme komunikaci v elektronické podobě!

Postup při zadávání dotazu

  • Uveďte své jméno, pracoviště a kontaktní údaje (e-mail, popř. telefon).
  • Pokuste se formulovat dotaz co nejpřesnějším způsobem a uvést co nejvíce relevantních informací.
  • U dotazu typu kazuistik uvádějte relevantní údaje (věk a pohlaví pacienta, diagnóza, anamnéza, ostatní medikace, OTC, prodělané lékařské zákroky, výsledky vyšetření apod.).

Řešení dotazu v rámci LIC

Kvalita:

  • Zpětná vazba s dotazujícím
  • Kontrola vedením LIC
  • Zpětná revize poradním sborem

© 2018 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS