Vybrané vědecké obory na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové mezi nejlepšími v ČR

11.05.2021

Vybrané vědecké obory na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové mezi nejlepšími v ČR

Bibliometrické analýzy vědeckých institucí v ČR v jednotlivých vědních oborech a jejich citovanosti zařadily Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové mezi nejkvalitnější výzkumné instituce hned v několika oborech. K analýzám byly použity aplikace Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA), který je součástí akademického pracoviště CERGE-EI.

Oborová publikační výkonnost výzkumných organizací v ČR

(zdroj: IDEA CERGE-EI: https://ideaapps.cerge-ei.cz/Performance2019/, dle autorských podílů na publikacích typu Article, Review a Letter v časopisech indexovaných databází Web of Science za roky 2017-2019, řazení dle citačního indexu AIS)

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

1. místo v rámci celé ČR v ukazateli celonárodního podílu pracoviště na výsledcích v top 25 %25 časopisů v oboru Analytická chemie

 • 1. místo v rámci celé ČR v ukazateli celonárodního podílu pracoviště na výsledcích v top 25 % časopisů v oboru Analytická chemie, dále 3. místo v top 10 % a 2. místo v top 50 % časopisů v oboru
   
 • 1. místo v rámci celé ČR v ukazateli celonárodního podílu pracoviště na výsledcích v top 25 % i v 50 % časopisů v oboru Dermatologie;
   
 • 1. místo v rámci celé ČR v ukazateli celonárodního podílu pracoviště na výsledcích v top 50 % časopisů v oboru Toxikologie, 2. místo v top 25 % časopisů v oboru;
   
 • 1. místo v rámci UK v ukazateli podílu pracoviště na výsledcích v top 10 %, 25 % i v 50 % časopisů v oboru Medicinální chemie, v rámci ČR 3. místo v top 10 % časopisů v oboru
   

K výše zmíněným výsledkům je však třeba zmínit, že se jedná pouze o jedno z kritérií hodnocení vědecké činnosti v daném oboru a není možné toho hodnocení interpretovat jako jednoznačný žebříček kvality vědecké činnosti daných pracovišť. Jak správně upozorňují tvůrci aplikace, k výsledkům je třeba přistupovat obezřetně i s ohledem na nedostupnost informací o materiálních a celkových lidských zdrojích hodnocených pracovišť. Analýzy také nepokrývají všechny výsledky pracovišť, ale pouze publikační výkon v časopisech, které mají databází Web of Science přiřazen citační index AIS.

Citační ohlas časopiseckých publikací českých výzkumných pracovišť

(zdroj: IDEA CERGE-EI, IDEA-Apps :: CZ Citations (cerge-ei.cz), dle autorských podílů u publikací typu Article a Review v časopisech indexovaných databází Journal Citation Reports, kterým je přiřazena hodnota citačního indexu AIS)

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Nejcitovanější instituce v ČR v oboru Farmacie a farmakologie v nejvlivnějších odborných časopisech

 • Nejcitovanější instituce v ČR v oboru Farmacie a farmakologie v nejvlivnějších odborných časopisech (celonárodní podíly pracovišť na citovanosti v top 10 % a top 25 % vědeckých časopisech)
   
 • 2. nejcitovanější instituce v ČR v oboru Medicinální chemie v nejvlivnějších odborných časopisech (celonárodní podíly pracovišť na citovanosti v top 10 % a top 25 % vědeckých časopisech)
   
 • 2. nejcitovanější instituce v ČR v oboru Toxikologie v nejvlivnějších odborných časopisech (celonárodní podíly pracovišť na citovanosti v top 10 % vědeckých časopisech)
   
 • 3.-4. nejcitovanější instituce v ČR v oboru Analytická chemie v nejvlivnějších odborných časopisech (celonárodní podíly pracovišť na citovanosti v top 10 % a top 25 % vědeckých časopisech)
   

V této analýze jsou sledovány publikace typu Article a Review v časopisech indexovaných databází Journal Citation Reports, kterým je přiřazena hodnota citačního indexu AIS. Opět je tedy nutné poznamenat, že hodnocené citace nepokrývají všechny citace publikačních výstupů hodnocených pracovišť.

Více informací

Více o vědě a výzkumu na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy.

 

Text: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D., proděkan pro vědeckou činnost, doktorské studium a transfer technologií

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS