Úspěch studentů Farmaceutické fakulty UK na Nadnárodní studentské vědecké konferenci 2021

19.05.2021

V pátek 14. května 2021 se již po devatenácté uskutečnila Nadnárodní studentská vědecká konference, jako tradičně pod záštitou společnosti Zentiva, a naopak netradičně a úplně poprvé zcela online.

Na letošní konferenci prezentovalo své vědecké či diplomové práce celkem 30 pregraduálních studentů z Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě a Univerzity veterinárního lékařství a farmacie v Košicích, kteří byli nominováni jednotlivými fakultami na základě výsledků fakultních Studentských vědeckých konferencí. Soutěžící prezentovali výsledky svého výzkumu v chemické sekci, dále sekci biologické, sekci farmaceutické technologie a sekci sociální a klinické farmacie. Hodnocení přednášejících v jednotlivých sekcích a závěrečné pořadí vítězů bylo určeno odbornými komisemi, které sestávaly ze zástupců jednotlivých farmaceutických fakult a odborníků firmy Zentiva.

Z našich zástupců se na druhém místě v sekci farmaceutické technologie umístila Iva Hrdinová a třetí místo v chemické sekci obsadil Priam-Amedeo Houngbedji. Největšího úspěchu však naše fakulta dosáhla v sekci klinické a sociální farmacie, kde se na prvním místě umístila Eliška Voříšková a na druhém místě Adriana Magátová.

f2f1vysledky-NSVK-2021

Výsledky Nadnárodní studentské vědecké konference 2021

Sekce sociální a klinické farmacie

 1. Eliška Voříšková (FaF Hradec Králové, Univerzita Karlova)
 2. Adriana Magátová (FaF Hradec Králové, Univerzita Karlova)
 3. Andrea Sisáková (FaF Univerzita Komenského, Bratislava)

Chemická sekce

 1. Martina Poláková (FaF Masarykova univerzita, Brno)
 2. Daniel Krchňák (FaF Univerzita Komenského, Bratislava)
 3. Priam-Amedeo Houngbedji (FaF Hradec Králové, Univerzita Karlova) a Ivana Čižmárová (FaF Univerzita Komenského, Bratislava)

Biologická sekce

 1. Petra Lenčová (FaF Univerzita Komenského, Bratislava)
 2. Tereza Čtvrtlíková (FaF Masarykova univerzita, Brno)
 3. Martina Podžubanová (FaF Univerzita Komenského, Bratislava)

Sekce farmaceutické technologie

 1. Adam Staňo (FaF, Masarykova univerzita, Brno)
 2. Iva Hrdinová (FaF Hradec Králové, Univerzita Karlova)
 3. Gabriela Koutná (FaF Masarykova univerzita, Brno)

Prezentujícím a jejich školitelům děkujeme za skvělou reprezentaci naší fakulty, gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v další práci.

Text: PharmDr. Andrej Kováčik, Ph.D. a student Jan Rataj
Foto: Archiv FAF

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS