Skupina Placenta ve zdraví a nemoci publikovala článek v prestižním časopise Human Molecular Genetics

01.09.2021

Výrazný úspěch zaznamenali výzkumníci skupiny Placenta ve zdraví a nemoci (Katedra farmakologie a toxikologie) pod vedením prof. Františka Štauda. Ve spolupráci se skupinou prof. Mariana Kacerovského (Fakultní nemocnice, Hradec Králové) a Cathy Vaillancourt (Institut national de la recherche scientifique, Canada) se dlouhodobě věnují klinické studii, ve které sledují změny placentárních funkcí u pacientek s děložním zánětem a vliv na vývoj plodu.

f1f2

První část tohoto projektu autoři publikovali v prestižním časopise Human Molecular Genetics z britského vydavatelství Oxford University Press (impakt faktor = 6,150/Q1 a AIS = 2,100/Q1). V článku autoři na kohortě sto šedesáti pacientek provedli přes 13 tisíc PCR reakcí a pomocí robustní statistické analýzy popisují souvislosti mezi mateřským zánětem a metabolismem tryptofanu v placentě. Placentární tryptofan je v těhotenství prekursorem mnoha neuroprotektivních a neurotoxických molekul a homeostáza tryptofanu narušená zánětem tak může ovlivnit vývoj mozku plodu a projevit se v dospělosti mnoha psychiatrickými poruchami.

Studie bude nadále pokračovat právě sledováním neurologického vývoje dětí vystavených mateřskému zánětu in utero.

Publikace je k dispozici na https://doi.org/10.1093/hmg/ddab169

Text: Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK
Grafika: Archiv skupiny Placenta ve zdraví a nemoci

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS