Prestižní ocenění Česká hlava 2021 získala PharmDr. Martina Háková, Ph.D.

06.12.2021

PharmDr. Martina Háková, Ph.D.Česká hlava je jedno z nejprestižnějších ocenění za vědu a výzkum, kterého mohou vědci a vědkyně v České republice dosáhnout. Tři ceny celkem z šesti kategorií získala Univerzita Karlova a jednu z nich právě naše fakulta, konkrétně PharmDr. Martina Háková, Ph.D. získala cenu Doctorandus za technické vědy za vývoj nových analytických metod za využití nanomateriálů. Dr. Martina Háková působí jako vědecký pracovník na Katedře analytické chemie, Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Ve své disertační práci se PharmDr. Martina Háková, Ph.D. zabývala studiem možnosti využití nanovlákenných polymerů jako nových dosud nepopsaných sorbentů v on-line extrakčních systémech. Vyvinula několik aplikačních metod s využitím nanovláken v oblasti environmentální analýzy (například stanovení bisphenolu A v říčních vodách nebo ochratoxinu A v potravinách), dále prováděla srovnávací studie daných materiálů s důrazem na jejich využitelnost v praxi. Jako průkopnickou lze označit její studii využití nanomateriálů v on-line zapojení ve vysoce účinných separačních chromatografických systémech (SPE HPLC), kde testovala i doposud nepopsaný kompozitní materiál z polykaprolaktonu vzniklý novou zvlákňovací technologií.

V průběhu svého pětiletého studia publikovala celkem 12 článků v impaktovaných časopisech, z toho u 9 z nich je první autorkou. Sepsala rovněž dva přehledové články kriticky shrnující dosavadní poznatky z daného oboru. Všechny prvoautorské práce Dr. Hákové byly publikovány v prestižních časopisech bez výjimky zařazených v prvním kvartilu či prvním decilu daného oboru na Web of Science.

V roce 2020 získala prestižní mezinárodní cenu udělovanou Nadací Dimitrise N. Chorafase ve spolupráci s izraelským Weizmannovým vědeckým institutem za její výzkum týkající se studia nanovlákenných polymerů pro aplikaci v analytické chemii.

f1f2f3f4f5f6

Nejnovější ocenění je mimořádným oceněním vědecké činnosti nejen paní doktorky Hákové, ale celého autorského kolektivu z Katedry analytické chemie.

Záznam ze slavnostního galavečera předávání cen Česká hlava si můžete přehrát na webu České televize.

Blahopřejeme!

Text: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D., proděkan pro vnější a mezinárodní vztahy fakulty
Fotografie: www.ceskahlava.cz

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS