Léčiva jsou zajímavá i z ekotoxikologického hlediska!

18.06.2021

Výsledky experimentální práce Výzkumné skupiny pro studium rezistence a interakcí léčiv byly publikovány v prestižním časopise Environmental Pollution (IF 6,8, D1 dle IF, Q1 dle AIS, vydavatelství Elsevier).

Publikace v časopise Environmental Pollution

Výsledky této studie, která byla prováděna v reálných chovatelských podmínkách, prokázaly prostup anthelmintika albendazolu a jeho metabolitů z trusu léčených zvířat nejen do půdy a rostlin, ale také do dalších společně chovaných zvířat a s jejich trusem znovu do životního prostředí. Tato cirkulace veterinárních léčiv vede k permanentní kontaminaci životního prostředí, k nežádoucímu ovlivnění (či dokonce ohrožení) necílových druhů a mohla by přispívat i k rozvoji lékové rezistence. První a nejvýznamnější autorkou publikace je doktorandka Mgr. Martina Navrátilová (studijní program Xenobiochemie a patobiochemie), které tímto srdečně blahopřejeme.

f2f4f1f3

Text: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. a doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
Foto: Archiv Farmaceutické fakulty UK

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS