Adam Reguli získal zvláštní cenu poroty v soutěži „O cenu Karla Štulíka 2021“

23.02.2021

Adam Reguli, student 5. ročníku magisterského studijního programu Farmacie, se zúčastnil soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie „O cenu Karla Štulíka“. Po druhém místě ve fakultním kole Studentské vědecké konference Adam zaujal porotu i na pražské VŠCHT. V silné konkurenci studentů českých i slovenských vysokých škol získala jeho práce „UHPLC-MS/MS analýza ICRF-193, nového analogu dexrazoxanu“ zvláštní cenu poroty.

Regulidiplom-Reguli

Na analýze ICRF-193, potenciálního kardioprotektivního agens, začal Adam pracovat již ve 3. ročníku v rámci své diplomové práce ve výzkumné skupině Pharmaceutical Analysis Group. Pod vedením doc. Petry Štěrbové a Mgr. Hany Bavlovič Piskáčkové se podílel na vývoji a optimalizaci extrakce ICRF‑193 z králičí plasmy, která byla využita pro analýzu vzorků plasmy z farmakokinetických studií na králících.

K dalšímu úspěchu Adamovi srdečně blahopřejeme!

Text: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
Fotografie: PharmDr. Jiří Demuth, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS