Výzkumná skupina nádorové farmakologie publikovala výsledky své práce v prestižním časopise Cancers

28.04.2020

Prestižní časopis Cancers publikoval práci vědecko-výzkumných pracovníků nově založené Výzkumné skupiny nádorové farmakologie z Katedry farmakologie a toxikologie. Práce s názvem „Ensartinib (X-396) Effectively Modulates Pharmacokinetic Resistance Mediated by ABCB1 and ABCG2 Drug Efflux Transporters and CYP3A4 Biotransformation Enzyme” vznikla pod vedením Dr. Jakuba Hofmana a její vznik umožnila úzká spolupráce s vědci z několika tuzemských i zahraničních pracovišť. Na výzkumu se podíleli kolegové ze sesterské Katedry biochemických věd Farmaceutické fakulty UK, dále z Univerzity Hradec Králové, německé Braniborské technologické univerzity a amerického Národního centra pro toxikologický výzkum při U.S. FDA. Časopis Cancers s impakt faktorem 6.162 je řazen jako 31. nejlepší časopis z celkového počtu 230 v sekci Oncology.

f1f2

Publikace navazuje na několikaletý výzkum role biotransformačních enzymů CYP450 ve farmakokinetické lékové rezistenci. Práce přináší historicky první přímý důkaz zapojení CYP3A4 v tomto fenoménu a možnosti využití lékové interakce na tomto enzymu pro zvýšení účinnosti docetaxelu. Z výsledků vyplývá, že enzym CYP3A4 představuje významný aditivní rezistenční mechanizmus k lékovým transportérům, jehož modulace má potenciál vylepšit klinické výstupy kombinační protinádorové farmakoterapie. Více informací o vědecké práci skupiny lze zjistit na webové stránce Výzkumné skupiny nádorové farmakologie.

 

Tato práce vznikla za podpory projektu EFSA-CDN (reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841) spolufinancovaného z EFRR.

EU

 

Text: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D., proděkan pro vědeckou činnost, doktorské studium a transfer technologií
Foto: Archiv Výzkumné skupiny nádorové farmakologie

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS