Vynikající úspěch vědců Farmaceutické fakulty UK: Výsledky skupiny Skin Barrier Research Group byly publikovány v prestižním časopise Angewandte Chemie

15.06.2020

Výzkumní pracovníci Skin Barrier Research Group publikovali v prestižním vědeckém časopise Angewandte Chemie s impaktním faktorem 12,3 svou experimentální práci, která ukázala nečekaný aspekt chování kožních lipidů.

Práce autorů O. Engberga, A. Kováčika, P. Pullmannové, M. Juhaščika, L. Opálky, D. Hustera a K. Vávrové s názvem „The Sphingosine and Acyl Chains of Ceramide [NS] Show Very Different Structure and Dynamics Challenging Our Understanding of the Skin Barrier“ je výsledkem spolupráce skupiny prof. Kateřiny Vávrové a skupiny prof. Daniela Hustera z Institutu lékařské fyziky a biofyziky z Univerzity Lipsko. O zásadním podílu skupiny z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy hovoří fakt, že pět ze sedmi autorů, včetně sdíleného prvního autora a korespondujícího autora, je právě z naší fakulty. Výsledek práce týmu prof. Vávrové se tak zařadil (dle výše impaktního faktoru časopisu u experimentální práce) na přední místa v pomyslné tabulce historicky nejlepších výsledků Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy.

Foto

Tekuté řetězce v rigidní matrix. Lipidy v lidské kůži byly po několik dekád považovány za velmi rigidní a těsně uspořádané, neboť chrání organismus před vlivy vnějšího prostředí. V této práci byl připraven ceramid s deuterovaným sfingosinovým řetězcem a pomocí 2H-NMR spektroskopie v pevné fázi, infračervené spektroskopie a rentgenové difrakce bylo zjištěno, že sfingosinový řetězec ceramidů je velmi pohyblivý. Byl navržen nový model uspořádání kožních lipidů s tekutými doménami, které mohou být důležité pro přenos signálních či obranných molekul v epidermální homeostáze.

Schema

Práce byla podpořena mezinárodním projektem GAČR/DFG č. 19-09135J (HU 720 18/1) a projektem EFSA-CDN (reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841) spolufinancovaného z EFRR.

 

EU

 

Text: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D., proděkan pro vědeckou činnost, doktorské studium a transfer technologií
Foto: Archiv Skin Barrier Research Group

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS